Markens Skrøne

Politiken 22.5.23

Dagbladet Politiken overgår sig selv i landbrugs-bashing i lederen den 22. maj 2023:

”Landbrugets pinlige klimaindsats skriger på skånselsløs statslig regulering. Lad ikke de sorte interesser få held med endnu et grønt bluffnummer.”

Klimarådets vurdering af konsekvenserne for landbruget af en CO2-afgift

Dansk landbrug står over for store udfordringer, da politikerne er ved at indføre en række tiltag, herunder en CO2-afgift, der vil få store konsekvenser for landmændene. Klimarådet anbefaler en afgift på 750 kr. pr. ton CO2, selvom det vil medføre et underskud for mange landbrug.

Den 20. februar 2023 offentliggjorde Klimarådet en ny analyse af ”Landbrugets omstilling ved en drivhusgasafgift”. Analysen viser, hvordan en CO2-afgift på 750 kroner pr. ton efter Klimarådets opfattelse kan forventes at fremme en mere klimavenlig landbrugsproduktion, og hvilke konsekvenser en afgift vil få for forskellige dele af landbruget.

Konsekvenser for landbruget

 Ifølge Klimarådet vil en CO2-afgift på 750 kr. pr. ton medføre et gennemsnitligt underskud på 631.000 kroner for danske kvægbedrifter. Til sammenligning kan man i dag regne med et gennemsnitligt overskud på 1.045.000 kroner før ejerløn. Klimarådet anbefaler dog stadig et afgiftsniveau på 750 kr. pr. ton CO2, da man mener, at det vil gennemtvinge en nødvendig strukturel omstilling.

Tilbageføring af afgiftsprovenuet til landbruget frarådes

Klimarådet fraråder at give tilskud til omstillingen, da det vil trække den i langdrag. Klimarådet har ikke regnet på, hvad de økonomiske konsekvenser bliver for ejendomspriserne, men anerkender, at grundlaget for en stor del af produktionen af mælk og oksekød i Danmark vil forsvinde.

Politisk debat om CO2-afgift på landbruget

Analysen demonstrerer IFØLGE Klimarådet behovet for at indføre en CO2e-afgift på landbruget for at opnå Danmarks målsætning om en reduktion i udledningen af drivhusgasser med 70 pct. i 2030. Socialdemokratiet har erklæret sig parat til en CO2e-afgift på dansk landbrug, og Moderaternes energi- og klimaminister har udtalt positiv støtte til en klimaafgift på landbruget.  Andre partier har klogelig valgt at afvente ekspertudvalgets anbefalinger. Derudover er der også andre indgreb på vej, herunder fordobling af det økologiske areal og omlægning af lavbundsjord til græs eller økologi.

One thought on “Markens Skrøne

  1. Man&jeg tror n;sten at Hr Skafte er landmand, modsat er jeg f’dt p[ landet i s’nderjylland, og har v;ret beskeftiget i landbruget en del [r, og har en del indsigt, ikke p[ tal og kurver men p[ iagttaglelses nivau, trods alt kan jeg b[de l;se og skrive, m[ske ikke helt rigtig idet mit tastetur driller, jeg iagttager is;r USA svindler landet og sammenligner med Canada som jeg er berejst i, og som Dansk landbrug vil kopiere, ikke en dyt kan de

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s