Skandale: Når politikere driver energiforsyning

Silkeborg Forsyning

Syv fjernvarmeselskaber har sendt en regning på over 100 mio. kr. videre til forbrugerne. Årsagen er store tab på spekulation i elpriser.

I efteråret 2022 indgik syv fjernvarmeselskaber – Silkeborg Forsyning, Oksbøl Varmeværk, Sdr. Herreds Varmeværker, Snedsted Varmeværk, Hirtshals Fjernvarme, Vildbjerg Varmeværk og V-S-V Kraftvarmeværk – et forlig på 100 millioner kr. med det norske statsejede elselskab Statkraft.

Tvisten bundede i, at fjernvarmeselskaberne havde indgået aftale om at kompensere Statkraft, hvis markedsprisen på el oversteg en fastlagt grænse, så da priserne stak af i slutningen af 2021, blev selskaberne mødt med et krav om betaling på godt 160 mio. kr.

Sagen blev forliget i efteråret 2022, hvor fjernvarmeselskaberne accepterede at betale en samlet regning på over 100 mio. kr.

Værkerne indgik omkring årsskiftet 2020/21 en aftale med det statsejede norske elselskab Statkraft, hvor værkerne forpligtede sig til at levere el til 400 kr. pr. MWh i 2021, og for nogle værkers vedkommende også første kvartal 2022.

Det skulle vise sig at blive en dyr fornøjelse for de deltagende værker – og for deres vrmekunder!

I de første fire måneder af 2021 lå spotprisen for el nogenlunde stille på ca. 350 kr. pr. MWh. Herefter eksploderede elmarkedet: Fra maj til december 2021 steg elprisen fra ca. 400 til ca. 1400 kr. pr. MWh, inden det nåede et foreløbigt højdepunkt i marts 2022 på ca. 1750 kr. pr. MWh. – en stigning på 500 procent på mindre end et år.

Synkront med denne udvikling steg gaspriserne, der i løbet af 2021 blev seksdoblet. Dermed stod kraftvarmeværkerne – der som udgangspunkt er gasdrevne – i den perfekte storm, hvor man havde forpligtet sig til at levere el til pris, der lå langt under markedsprisen, mens produktionsomkostningerne var på himmelflugt.

Hovedparten af det trecifrede millionforlig – 70 millioner kr. – kan henføres til Silkeborg Forsyning, der driver Danmarks største decentrale kraftvarmeværk, og som ultimativt er ejet af Silkeborg Kommune. Selskabet leverer fjernvarme til ca. 53.000 forbrugere, der som følge af sagen får forhøjet varmeregningen med tusinder af kroner.

Silkeborg Forsyning undersøges samtidig af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen mistænkt for kartelvirksomhed og brud på konkurrencelovgivningen.

Politikerne i Silkeborg Byråd er nu blevet enige om, at der skal indsættes en ny bestyrelse i Silkeborg Forsyning i stedet for den nuværende. Hidtil har posterne som formand, næstformand og to øvrige medlemmer af bestyrelsen været besat af byrådspolitikere, der har hævet honorarer uden nødvendigvis at have en snus forstand på energiforsyning.

Det oplyser kommunen på sin hjemmeside.

One thought on “Skandale: Når politikere driver energiforsyning

 1. Såvidet det er mig oplyst, er det gasprisen, der afgør elprisen.
  Spørgsmål:
  Hvornår har politikere haft den fornødne viden til deresbeTureldespodter i offentlige vieksomheder? Det er vederlgene, de går efter, ikke at levere den fornødne viden om.
  Nøjgtig det samne oroblem har sandet regionerne og hele sindhedsvæsenet til!
  Privatiser disse områder med skyldig hensyntagen til områdernes funktion, lvantitativt som kvalitativt!

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s