Ebberød Bank – igen, igen!

Tilskud

I marts 2022 aftalte den daværende socialdemokratiske regering, SF, De Radikale, Enhedslisten, Frie Grønne, Alternativet og Kristendemokraterne at økonomisk udsatte borgere med gasopvarmning skulle have en økonomisk håndsrækning på 6.000 kr.

I juni 2022 modtog godt 411.000 borgere en godtgørelse på 6.000 kr. – i alt udbetaltes knap 2,5 milliarder kr.

Det viste sig imidlertid hurtigt, at en række borgere, der opfyldte kriterierne, ikke havde modtaget tilskuddet. De blev blot henvist til at søge igen.

Samtidig viste det sig at 13.800 husstande havde modtaget tilskuddet, selvom de ikke opfyldte kriterierne. De uberettigede udbetalinger fandt især sted, fordi oplysninger i BBR-registret enten var forældede eller forkerte. Det betød, at flere borgere stod registreret med et gasfyr, som de for længst havde udskiftet. På den konto blev der fejlagtigt udbetalt 83 millioner kr.

Samtidig blev der udbetalt 64 millioner kr. til borgere med hustandsindkomster, der oversteg det fastsatte trangskriterium på 650.000 kr.

I alt 147 millioner kroner blev fejludbetalt i varmechecks til borgere “uden for målgruppen”.

Studerende på kollegier, borgmestre og velaflagte modtog til deres overraskelse et tilskud på 6.000 kr., de ikke var berettigede til.

Med tanke på solcelleskandalen, der kostede Energistyrelsens direktør jobbet, bekræfter forløbet med varmechecken, at hver gang vi pålægger Energistyrelsen at opfinde nye checks, støtteordninger og lignende, så er der risiko for fejl. Især hvis udbetalingen skal gå hurtigt, siger den flove ansvarlige minister, Lars Aagaard.

Husstandene, som ved en fejl har fået en økonomisk håndsrækning, er ikke tvunget til at betale beløbet tilbage, når der er tale om en myndighedsfejl, og der ikke er tale om erhvervsstøtte.

Samtidig kræver Landbrugsstyrelsen under Fødevareministeriet nidkært tilbagebetaling af for høje tilskud til § 3-arealer op til 15 år tilbage i tiden. Kammeradvokaten er kommet frem til, at de tilskud, landmænd i henhold til aftaler mellem lodsejere og myndigheder, har modtaget, indebærer en EU-stridig overkompensation.

De husstande, der uretmæssigt har modtaget 6.000 kr. i gasvarmekompensation, klarer frisag, fordi der (endnu) ikke findes EU-regler, der straffer medlemslande, der skyder sig selv i foden.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s