Minister om kilometerafgiften: Send regningen videre til kunderne!

Skatteminister

DTL (Dansk Transport og Logistik) – brancheorganisationen for det danske vejtransporterhverv – havde i begyndelsen af marts indbudt nordvestjyske erhvervsfolk til et møde på Hotel Thinggaard i Hurup om den kommende kilometerafgift.

Som bekendt har SMV-regeringen, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Radikale Venstre og Alternativet indgået en aftale om en ny kilometerbaseret vejafgift for lastbiltransport, der vil gøre det dyrere at køre lastbil i Danmark. Prisen bliver ca. 1,30 kr. pr. kilometer fra 2025.

Der er i forvejen både energiafgifter og CO2-afgifter på diesel, og det skønnes at kilometerafgiften svarer til en stigning i dieselprisen på 3-4 kr. pr. liter.

På mødet i Hurup måtte transportminister Thomas Danielsen fra Venstre stå på mål for kilometerafgiften, men hvis de jyske vognmænd havde troet, at et møde med transportministeren ville ændre noget som helst, blev ifølge DTL svært skuffede.

Generel CO2-afgift afvises

Til forslaget om en generel CO2-afgift på diesel bemærkede ministeren: “Jamen, den vil jo ramme alle”.

Thomas Danielsen sagde ikke direkte hvem, der ikke skulle rammes, men han undskyldte partiet Venstres manglende hjælp til transport og industri med hensynet til landbruget. Thomas Danielsen lagde på mødet ikke skjul på, at selvom forslaget om kilometerafgiften ikke er groet i Venstres have blev afgiften accepteret, fordi Venstre til gengæld fik forhindret, at landbruget bliver mødt med skrappe krav til CO2-reduktioner.

Man kan diskutere ministerens klogskab, når han i forsamlingen af jyske industrifolk og vognmænd, ifølge referatet fra mødet sagde: ”Læs selv side 29 i regeringsgrundlaget. Her får vi hegnet landbruget grundigt ind, så det ikke bliver hårdt ramt af CO2-krav. Det afsnit kunne være skrevet af Landbrug & Fødevarer selv”, sagde han til forsamlingen.

Af regeringsgrundlaget fremgår det da også, at CO2-afgiften på landbruget skal udformes på en måde, hvor erhvervet understøttes, således at erhvervets konkurrenceevne ikke forringes, og der dermed ikke flyttes arbejdspladser ud af landet samlet set.

”Derfor skal der investeres i den grønne omstilling, fødevareproduktionen og dets konkurrenceforhold. Dansk fødevareproduktion skal være et eksempel til efterlevelse for andre landes omstilling af landbruget, og derfor skal det sikres, at produktionen ikke bare flyttes ud af landet. Derfor skal provenuet fra afgiften direkte føres tilbage til landbruget, så erhvervets omstilling understøttes. Og regeringen ønsker derudover at bruge en del af Grøn Fond på yderligere investeringer i teknologi i landbrugets grønne omstilling”.

Vil regeringen lytte?

Det er forståeligt, hvis det danske vognmandserhverv kunne ønske at blive mødt af en tilsvarende velvilje fra partierne på Christiansborg.

Kritikken af kilometerafgiften har måske alligevel gjort indtryk på Christiansborg. I hvert fald skal skatteminister Jeppe Bruus og transportminister Thomas Danielsen tirsdag den 16. maj 2023 mødes med en række transportlobbyer for at diskutere den heftigt kritiserede afgift for den tunge transport.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s