Halløj i Folkekirken!

Lisbjerg Kirke Aarhus Stift

Aarhus Stift oplever i disse dage megen turbulens. I skrivende stund er Henrik Wigh-Poulsen stadig biskop i Aarhus Stift. Til gengæld er domprovst Gerda Jessen stoppet efter 2,5 år på posten, og provst i Aarhus Nordre Provsti, Esben Thusgård, er tiltrådt som fungerende domprovst den 1. maj 2023. 

Der mangler imidlertid også en ny provst i Norddjurs Provsti. Den nuværende biskop, Henrik Wigh-Poulsen, meddelte den 4. maj, at han havde anmodet den nu tidligere provst Lars Seeberg om at varetage ”en række diakonale opgaver i Aarhus Stift” og derfor fratrådte Seeberg den 8. maj sin stilling som præst og provst i Norddjurs Provsti. Birgith Nørlund Jensen er i øjeblikket fungerende provst i Norddjurs Provsti.

Det er det samme provsti, hvor 7 af provstiets 15 præster er sygemeldte i øjeblikket. Fire langtids- og tre deltidssygemeldinger.

To af sygemeldingerne kommer, efter at et flertal af præsterne i Norddjurs Provsti samt næsten alle menighedsråd i Norddjurs Vestre Pastorat den 4. maj har indsendt en klage over biskop Henrik Wigh-Poulsen til Kirkeministeriet. I klagen kritiseres biskoppens forvaltning af sit bispeembede – særligt i forbindelse med oprettelsen af tre storpastorater i 2018 samt en personsag mellem en præst og provst.

Det fremgår af klagen, at der forud for personsagen har været problemer med arbejdsmiljøet i provstiet.

Der er ingen forventninger om en snarlig og resolut handling fra Kirkeministeriets side. Den uholdbare situation i Aarhus Stift er da også indiskutabelt biskop Henrik Wigh-Poulsens ansvar. I en mail til Kristelig Dagblad har han faktisk reageret på kritikken:

 “Både præster, provst og menighedsråd skal være sikre på, at biskoppen gør sit ypperste for at sikre det gode kirke-liv. Sådan en sag er langvarig, og der er gjort meget, som har taget tid. Det har det blandt andet, fordi den slags skal køres efter bogen. Men jeg medgiver, at både menighedsråd og præster på nogle punkter kunne være informeret på tidligere stadier,” skrev biskoppen til Kristelig Dagblad.

Der kan næppe forventes en hurtig reaktion fra Kirkeministeriet, og derfor gør det næppe forskel, at ingen i Danmark aner, hvem der er ansvarlig kirkeminister.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s