Moderaterne og vilkårene for danske politikere

Milo Stephensen Løkke

I forbindelse med Jon Stephensens ”selvbetalte” orlov er der igen, igen været fokus på danske politikeres vilkår.

Fra Folketinget bringes jævnligt beretninger om politikernes hårde lod. Et umenneskeligt arbejdspres under utålelige vilkår og konstant i mediernes kritiske lys. Mange tvinges til sygeorlov, og uvilkårligt kom man til at tænke på Jeppe Aakjær, der udtryksfuldt har beskrevet den kummerlige tilværelse, der er takken for en indsats for almenvellet:

Hvem sidder der bag skærmen med klude om sin hånd, med læderlap for øjet og om sin sko et bånd? Det er såmænd Jens Vejmand, der af sin sure nød med hammeren må forvandle de hårde sten til brød.

Det skal dog ikke glemmes, at Jon Stephensen ikke kommer til selv at betale alle omkostninger ved hans orlov. Stephensen vil fortsat i orlovsperioden optjene ret til eftervederlag og pension, ligesom han kan benytte orlovsperioden til udvikling af hans kompetencer på MeToo-området på Folketingets regning.

I orlovsperioden indkaldes Stephensens suppleant Lean Milo, der siden folketingsvalget i 2022 været førstesuppleant for Moderaterne i Københavns Storkreds. Lean Milo er søn af venstremanden Rene Milo, der tidligere fra 1994 til 2005 var borgmester i Greve Kommune. I oktober 2003 blev der indgivet politianmeldelse mod Greves venstreborgmester René Milo for bedrageri og svindel med kommunens midler. Han blev frikendt af politi og tilsynsråd, men en stærkt belastende uafhængig advokatundersøgelse byrådet selv fik gennemført, blev hemmeligholdt og først offentliggjort i censureret udgave i marts 2004. Den afslørede svindel med kørselsgodtgørelser, middagsregninger og opfordring af kommunens embedsmænd til at handle med hans firma. Milo blev først fjernet efter kommunalvalget i november 2005, da de konservative besluttede sig for at konstituere sig med socialdemokratiet.

Vederlag

Med de nuværende regler får et folketingsmedlem 718.234 kroner om året samt et omkostningstillæg på 69.931 kroner.

Hertil kommer en række fordele i forbindelse med bolig, dobbelt husførelse, rejser, Guldkort til Tivoli m.v.

Tilskud til kompetenceudvikling

Folketingsmedlemmer har ret til kompetenceudvikling efter 12 måneders medlemskab. Folketingsmedlemmer optjener 31.081 kroner pr. medlemssår til kompetenceudvikling – dog maksimalt 186.486 kr.

Eftervederlag til tidligere folketingsmedlemmer

Hvis et ordinært medlem forlader Folketinget på grund af folketingsvalg eller sygdom, modtager medlemmet et eftervederlag, der svarer til grundvederlaget, i 6-24 måneder efter sin udtræden. Perioden afhænger af, hvor længe medlemmet har været medlem af Folketinget.

Der sker modregning for eventuelle lønindtægter og pension m.v. fra dag 1. Dog sker der ikke modregning for indtægter op til 157.564 kr. i de første 12 måneder (april 2023-niveau).

Pension

Den højeste pension, man kan få som folketingsmedlem, er efter 20 år på tinge. Her gives en livslang pension på 32.336 kroner om måneden.

Hos ministrene tjener statsministeren mest med et årligt vederlag på 1,67 millioner kroner. Finansministeren og udenrigsministeren tjener 1,47 millioner om året, mens øvrige minister får 1,33 millioner om året.

Ministres pension stiger, indtil man har siddet som minister i mere end otte år. Da lyder den livslange månedlige pension på 25.730 kroner. Dertil kan en minister lægge sin pension som folketingsmedlem oveni, indtil pensionsloftet på 53.811 kroner om måneden rammes.

Frem til 1. januar 2000 fik tidligere ministre ministerpension umiddelbart efter udløbet af eftervederlagsperioden. Børnepensionstillægget blev udbetalt samtidig med ministerpensionen til ministerbørn under 21 år.

Fra 1. juni 2017 er ministerpension blevet udbetalt efter udløbet af eftervederlagsperioden og fra det tidspunkt den tidligere minister har opnået den almindelige folkepensionsalder. Børnepensionstillægget blev udbetalt samtidig med ministerpensionen til ministerbørn under 21 år.

Mulighederne for supplerende indkomst

Mange folketingsmedlemmer sidder i en række kommissioner, nævn, råd og bestyrelser. Folketinget og Folketingets partier udpeger medlemmer til en række forskelligartede kommissioner, nævn, råd og lign. Det gælder f.eks. Nationalbankens repræsentantskab, Planklagenævnet, Sydslesvigudvalget og Landsskatteretten, hvor medlemmerne modtager et årligt vederlag på knap 100.000 kr.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s