Våbeneksport fra Danmark

Terma Texas

Belgien, Danmark, Finland, Tyskland, Grækenland, Italien og Holland har alle haft restriktioner på eksport af våben til de krigsførende magter i Yemen, herunder ikke mindst den Saudi Arabisk-ledede koalition bestående af Bahrain, De Forenede Arabiske Emirater (UAE), Egypten, Kuwait, Jordan, Senegal og Sudan, der siden 2015 har interveneret militært i Yemen til fordel for den yemenitiske regering. Qatar deltog indtil 2017 og Marokko indtil 2019.

Samtidig har Frankrig, UK og Spanien m.fl. i betydeligt omfang eksporteret våben – inklusive træning og løbende vedligeholdelse af våbensystemerne – til Saudi Arabien og De Forenede Arabiske Emirater.

Trods det belgiske eksportforbud har det vist sig, at belgiske pansrede køretøjer sælges til Saudi Arabien og bruges i Yemen. Disse våben fremstilles af det belgiske firma FN Herstal – Fabrique Nationale – der ejes af den Valloniske lokalregering. Det er ligeledes kommet frem, at bomber, der fremstilles af RWM Italia Munitions S.r.l., der er det italienske datterselskab af det tyske Rheinmetall Group, ligeledes er solgt til koalitionen.

I Danmark kom det i maj 2020 frem, at den danske våbenproducent Terma har bidraget med udstyr til UAE’s – De Forenede Emiraters krigsførelse i Yemen.

TV2 har sammen med medierne DanWatch, hollandske Lighthouse Reports og researchcentret NOIR- Nordic Reports undersøgt, hvor udstyr produceret af Terma bliver brugt.

Medierne oplyser, at Terma har solgt udstyr og vedligehold til kampflyene, Archangel, som under konflikten i Yemen er blevet brugt til bombninger i Yemen af De Forenede Arabiske Emirater.

Archangel-kampflyene kan ifølge TV2 bære tre ton bomber og er udstyret med Termas missilforsvarssystem – MASE Pod (Modular Aircraft Survivability Equipment).

Terma har desuden fra 2011 til 2016 udstyret seks af De Forenede Emiraters flådefartøjer med Termas Scanter 2001 navigationsradarer samt bidraget med uddannelse i vedligeholdelse af systemerne.

Det er ikke oplyst, om Terma har leveret udstyr til andre deltagere i krigen i Yemen. Imidlertid fandt myndighederne ikke grundlag for at rejse tiltale mod den erhvervsdrivende fond, Thomas B. Thriges Fond, der ejer Thrige Holding A/S, der igen ejer Terma, der blev stiftet i 1949.

Omgåelse af embargoen

Med indgåelse af en samarbejdsaftale – en såkaldt “teaming agreement” – mellem europæiske våbenproducenter og amerikanske firmaer som t.eks. Raytheon har det i et vist omfang været muligt for USA at sælge europæiske våben på det internationale marked, som om der var tale om amerikanske våben og efter amerikanske regler.

Embargoen ophæves i Danmark

I oktober 2022 godkendte den tyske regering eksport af våbensystemer og militært udstyr til Saudi-Arabien og De Forenede Arabiske Emirater (UAE). Godkendelsen havde angiveligt sammenhæng med, at der samtidig blev indgået en energiaftale med de to Golflande midt i den energikrise, krigen i Ukraine havde afstedkommet i Tyskland.

I begyndelsen af marts 2023 meddelte udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, at begrænsningerne på dansk forsvarsindustris muligheder for at eksportere våben til Saudi Arabien, De Forenede Arabiske Emirater og andre lande var ophævet.

Udenrigsministeren har påpeget, at den danske linje bør ligge samme sted som de øvrige EU-landes. Det vil samtidig gøre det muligt for den danske forsvarsindustri at være en del af internationale udviklingsprojekter.

Den danske forsvarsindustri

Den danske forsvarsindustri er voksende, og Ruslands krig mod Ukraine har givet betydet, at offentlighedens syn på våbenproduktion har ændret sig i positiv retning.

Blandt de største danske virksomheder er Terma i Lystrup ved Århus med en milliardstor omsætning.

Terma sælger udstyr herunder Termas missilforsvarssystem – MASE Pod (Modular Aircraft Survivability Equipment) – til jagerfly, helikoptere, radarsystemer, herunder Termas Scanter 2001 skibsradar, skibsradarer, og til rumfartsindustrien.

Terma har fabrikker i Lystrup og Grenaa i Østjylland og har mere end 1500 ansatte på verdensplan. Sidste år var omsætningen på omkring 2 milliarder kroner.

Terma har leveret dele til kampflyet F-16 og leverer også dele til kampfly af typen F-35-fly, der skal afløse F-16’eren – også hos det danske forsvar.

Terma er langt fra den eneste virksomhed, der i Danmark producerer våben. Terma er – sammen med andre våbenproducenter og andre medlemmer af Dansk Industri med stærke interesser i forsvarsmateriel -særdeles aktive med at søge politisk indflydelse for at sikre deres kommercielle, industripolitiske og økonomiske interesser. Terma har således flere pensionerede ambassadører og højtstående officerer på lønningslisten.

Andre våbenproducenter er medlem af erhvervsorganisationen Dansk Erhverv.

En anden stor militærproducent er Hydrema, der producerer ingeniørmaskiner, mineryddere m.v. til U.S Army og en lang række andre lande.

Udover de helt store virksomheder er der danske forsvarsfirmaer, der lever af at være nyskabende eller er underleverandører til større udenlandske firmaer.

I den første kategori finder vi et firma som Systematic, der startede småt i Århus i slutningen af 1980’erne med at udvikle software til det danske søværn men i dag har datterselskaber i Australien, Canada, Finland, Tyskland, New Zealand, Rumænien, Sverige, UAE, UK, og USA, beskæftiger mere end 400 medarbejdere og leverer en vifte af styringsprogrammer til militære enheder i hele verden.

I kategorien som underleverandører findes en lang række små virksomheder, der fungerer som komponentleverandører – f.eks. når der bygges nye F-35 kampfly, hvor den fynske maskinfabrik Multicut leverer dele til motoren, eller i produktionen af nye pansrede mandskabsvogne til Hæren, hvor nordsjællandske Mikkelsen Electronics A/S leverer kabler og styrebokse.

Forskningsinstitutioner som DTU har ligeledes interesser i udvikling af forsvarsteknologi, ligesom en række konsulent- og advokatfirmaer har interesser i dansk forsvarsindustri.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s