Silicon Valley Bank – kunne samme skæbne ramme en woke bank nær dig?

SVB

Silicon Valley Bank i Californien imploderer på en enkelt dag, efter at stigende renter fik den til at sælge en obligationsportefølje med et stort tab.

Situationen er et eksempel på, hvordan eksponeringer i et lav-rente miljø, kan give bagslag når renten stiger og de finansielle forhold strammes.

Fredag kunne de finansielle markeder chokeret se hvordan det amerikanske banktilsyn lukkede Silicon Valley Bank, SVB, med aktiver på 212 milliarder dollars og dermed markerede det største bankkrak siden 2008.

For bankens aktionærer er pengene formentlig tabt, men også indskyderne vil lide tab. Bemærkelsesværdigt er 93 procent af bankens 161 milliarder dollars i indskud ikke forsikret af Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC), som kun dækker konti op til 250.000 dollars.

Bankens kollaps var et biprodukt af den amerikanske centralbanks stramning af pengepolitikken for at bekæmpe inflationen. Federal Reserves renteforhøjelser – og der kommer flere! – betød, at kursen på sikre statsobligationer faldt og renteafkastet steg til over 5 pct.

SVB tilbød en rente på 1,6 pct. på indskud og tech-virksomheder og andre kunder begyndte at hæve deres penge. SVB havde brug for likviditet, og var derfor nødsaget til at realisere en del af obligationsbeholdningen med tab. Da det samtidig rygtedes at banken søgte nye kapitalindskud, skabte det frygt blandt indskyderne, og i et veritabelt stormløb trak de deres indskud ud af banken. Med udsigt til et dramatisk kursfald på bankens aktier blev handelen med SVB-aktier fredag morgen suspenderet, og banktilsynet lukkede efterfølgende banken.

Den kaotiske episode viste, at Feds aggressive renteforhøjelsesregime efter 15 års overstimulering af økonomien med næsten nul renter kunne vende op og ned på institutioner, der engang blev anset for at være relativt stabile. Det ser ud til, at enhver rentefølsomhed er ved at blive blotlagt.

Der er allerede set to eksempler på resultatet af det højere renteniveau.

Det første er sammenbruddet af kryptovaluta-markedet. Siden Fed begyndte at hæve renten i marts 2021, er bitcoin – tidligere anerkendt som en effektiv inflationssikring – faldet mere end 65%. Dette prispres bidrog til, at FTX-børsen kollapsede, og kryptobanken Silvergate måtte gå i likvidation. Der har også været tocifrede kursfald på højvækst-teknologiaktier.

Tilbage i 2020 og 2021 var der intens interesse for tech-startups, værdiansættelserne var skyhøje, aktiekurserne steg fra dag til dag, og tech-sektoren svømmede i investeringskapital samtidig med, at regeringen stimulerede den amerikanske økonomi.

I USA stilles der allerede spørgsmål om wokeness – der fylder meget i Californien – spillede en for stor rolle i SVB’s investeringsstrategi og dermed for krakket af SVB?

Begrebet “woke” har udviklet sig over tid, men udtrykket henviser generelt til det at være bevidst om og aktivt kæmpe mod social uretfærdighed, især i forhold til spørgsmål om race, køn og seksuel orientering, og for politisk korrekte miljømæssige, sociale og samfundsmæssige normer – såkaldte ESG-normer.

Oprindeligt blev udtrykket “woke” brugt i afroamerrikansk slang om det at være bevidst om systemisk racisme og racistisk begrundet forskelsbehandling.

Imidlertid har woke siden fået en bredere betydning, og beskriver i dag enkeltpersoner eller organisationer, der gennem individuelle handlinger og samfundsengagement demonstrerer progressivitet og samfundsansvar i forhold til især klima, miljø, kvinder, minoriteter og LGBTQ-samfundet.

I dette miljø trivedes Silicon Valley Bank, som var blevet den woke in-bank for nystartede virksomheder. Bankens indskud blev mere end tredoblet fra 62 milliarder dollars ved udgangen af 2019 til 189 milliarder dollars ved udgangen af 2021.

Blandt amerikanske lovgivere, der måske nu stilles over for krav om bankredninger, stilles der spørgsmål til, om woke hensyn til ESG-målsætninger vejer tungere end økonomisk ansvarlighed i SVB’s og andre pengeinstitutters dispositioner?

Selv en ultra-woke bank som SVB kunne ikke omsætte alle indskud til bæredygtige udlån, og SVB placerede likviditeten i amerikanske statsobligationer og realkreditobligationer. Problemet er, at fra den 16. marts 2022, hvor Fed indledte sin første renteforhøjelse, er renten steget fra 0,25% til 4,50% i dag – og kurserne på SVB’s beholdninger af obligationer er faldet tilsvarende.

Et nedadgående pres på værdiansættelser i tech-sektoren og et marked, der udelukkede nye børsemissioner, førte til faldende indlån i banken. Samtidig konverteredes mange indlån i SVB til placeringer i obligationer.

For at skaffe likviditet måtte SVB sælge obligationer for 21 mia. dollar med et tab på 1,8 mia. dollar. Situationen førte til stormløbet og bankens lukning fredag den 11. marts 2023.

Er der risiko for at andre pengeinstitutter vil blive udsat for det samme?

SVB var eksponeret overfor en gruppe af high-tech start up- og mere etablerede techvirksomheder, der udgjorde en meget stor del af kundekredsen. Andre bankers eksponeringer overfor store grupper af landmænd, eller hvis pengeinstituttets udlån især er i private boiliger og forretningsejendomme, kan det være i risikozonen.

F.eks. indebærer eksponering overfor ejendomsmarkede en særlig risiko. Låntagerne er ikke kun påvirket af de generelle konjunkturer og beskæftigelsesmulighederne, men låntagere med variabelt forrentede lån oplever løbende rentestigninger, men også låntagere med fastforrentede lån er udsatte. Den løbende refinansiering af fastforrentede lån skal fremover ske til et væsentligt højere renteniveau end tidligere.

Den finansielle sektor som helhed er i dag bedre polstrede som følge af strammere regler end forud for den sidste store finanskrise. Samtidig er det formentlig ganske få banker, der har en så koncentreret eksponering mod risikable opstartsvirksomheder som SVB.

Men alle banker gør klogt i at være meget opmærksomme på de risici, der er forbundet med højere renter og dens indvirkning på deres indlånsniveauer, fastforrentede beholdninger og indtjening. Der er allerede begyndt at vise sig tegn på, at pengeinstitutter, der er særligt afhængige af indlån, snart kan blive sat under pres. Udstrømningen af indskud er steget i de seneste måneder, da kunderne vælger højere forrentede statsobligationer eller andre placeringer med større afkast end på traditionelle bankindskud. Det kan føre til konkurrence mellem bankerne om højere indlånsrenter. En konkurrence, som de mindre velpolstrede pengeinstitutter måske ikke har råd til.

Under alle omstændigheder er SVB ikke den eneste bank, der sidder på et muligt enormt tab på deres obligationsportefølje, hvis de tvinges til at realisere før udløb.

One thought on “Silicon Valley Bank – kunne samme skæbne ramme en woke bank nær dig?

  1. Efter krakket af Silicon Valley Bank fredag den 10. marts 2023 kom endnu en bank, Signature Bank, under myndighedernes kontrol i løbet af weekenden. Den amerikanske regering annoncerede sent søndag aften, at den vil garantere alle kunders indskud og give nødstedte banker en livline, hvis de mangler likviditet. Alle kunder i SVB ville have adgang til alle deres penge mandag morgen og regeringen stiller penge til rådighed som Silicon Valley Bank og øvrigt banker kan få adgang til, for at undgå at flere banker kollapser.
    Den udmelding så tidligt mandag ud til at dulme nerverne på finansmarkedet, men i løbet af formiddagen er nervøsiteten igen sat ind. Udenfor banksektoren ser vi derfor også store fald blandt de brede aktieindeks. I Danmark falder eliteindeks, C25, 2,6 procent, og i Tyskland er DAX-indekset nede med over tre procent.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s