Dagens overraskelse: Statsligt it-projekt dyrere end beregnet!

Globeteam

Den udbredte opfattelse af at statslige it-projekter ofte løber af sporet, bliver nu igen-igen bekræftet. Folketingets Finansudvalg har i al diskretion den 19. januar 2023 godkendt et aktstykke og dermed bevilget flere penge til it-udvikling.

Efter bare 11 måneder krævede Økonomistyrelsen under Finansministeriet flere penge til udviklingen af den it-løsning, som i fremtiden skal understøtte finanslov og statsregnskab.

For bare 11 måneder siden godkendte Folketingets finansudvalg at Økonomistyrelsen kunne bruge 87 mio. kr. af skatteborgernes penge til et nyt it-system til håndtering af bl.a. statens regnskab. Nu er regningen vokset til knap 122 mio. kr.

Ifølge det aktstykke, som Folketingets Finansudvalg har godkendt, forhøjes udgifterne til den samlede anskaffelse, udvikling og implementering af det nye it-system fra 87,2 mio. kr. til 121,8 mio. kr. inkl. renter. Projektudgifterne omfatter en risikopulje på 13,5 mio. kr. og renteudgifter udgør 14,0 mio. kr.

Projektets fremdrift – (eller mangel på samme!)

Den 16. marts 2022 godkendte Folketingets Finansudvalg et aktstykke vedr. projektet, som var det egentlige startskud til at sætte udviklingen i gang. I foråret 2022 indgik Økonomistyrelsen en kontrakt med konsulenthuset Globeteam på en stamdataløsning og en anmærkningsløsning. Her startede også udvikling af de første funktioner til Finanslovsmodulet i Statens Budgetsystem.

Fordyrelsen på 39 mio. kr. kan primært henføres til, at der i forbindelse med aftaleindgåelsen med konsulenthuset Globeteam er foretaget en genberegning af projektets samlede udgifter. For alle de dele, der skal etableres gennem specialudvikling, er der sket en nedbrydning af udviklingen af de enkelte komponenter i udviklingsopgaver, som er blevet detailestimeret, hvilket har afdækket et større udviklingsomfang end den oprindelige estimeringsmetode viste.

Fordyrelsen kan endvidere henføres til, at der er afsat yderligere ressourcer til projektledelse og tværgående koordinering, idet erfaringen efter projektets opstart af udviklingsarbejdet har vist, at projektets kompleksitet og tværgående karakter giver et øget behov for en større projektorganisation med henblik på at sikre den forudsatte fremdrift.

Endelig kan en mindre del af fordyrelsen henføres til, at en specialudvikling af MDM-løsningen isoleret set medfører merudgifter til udvikling, da løsningen ikke kan baseres på allerede udviklet funktionalitet i en standardløsning.

Globeteam

Globeteam er et konsulenthus med – ifølge firmaets hjemmeside – høj faglighed, vækst og tilfredse kunder. Globeteam er ejet af kapitalfonden Norvestor VIII, en fond forvaltet af den nordiske private equity-aktør Norvestor, som hovedaktionær mens Kirk Kapital tegner sig for 25 pct. af aktiekapitalen. Selskabets ledelse, Claus Moldow og Morten Strunge Nielsen, ejer godt 20 pct. af aktierne i selskabet.

Om Økonomistyrelsen fortsat kan regnes blandt Globeteams tilfredse kunder er ikke oplyst.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s