Det fortsatte drama om Rwanda

Lars Løkke samråd Rusland

Regeringen holder foreløbig fast i de kontroversielle planer om at sende flygtninge til Afrika. Hensigten er tydeligvis at afskrække asylansøgere fra at komme til Danmark. Man vil sende et signal om, at hvis man kommer til Danmark og søger asyl, så risikerer man at ende i et helt andet land med ganske andre muligheder og levestandard, end man har i Vesteuropa.

Søger man asyl i Danmark, får man under det nuværende regime ophold på et asylcenter, indtil ens sag er afgjort. Hvis man ikke får tilkendt asyl, bliver man udvist og må opholde sig på et udrejsecenter indtil det kan lade sig gøre.

Hvis man får tilkendt asyl, kan man så flytte ud og blive en del af det danske samfund, så længe man har midlertidig opholdstilladelse.

Hvis Rwanda-planen bliver virkelighed, vil en del flygtninge i stedet, kort efter de har søgt om asyl, blive sendt til Rwanda, hvor deres sag bliver behandlet. Hvis de får bevilget asyl, vil de så kunne få permanent ophold i Rwanda.

Juridiske problemer

Flere hævder tillige, at planen er umulig at gennemføre, fordi en udsending af flygtninge fra Storbritannien til Rwanda blev stoppet, men en britisk domstolsafgørelse i slutningen af december 2022 gjorde det faktisk muligt.

Afgørelsen fandt, at indenrigsministeriets kontroversielle politik med at sende asylansøgere til Rwanda, herunder nogle, der ankommer efter at have krydset kanalen fra det nordlige Frankrig i små både, faktisk var lovlig. De afviste dermed forsøget på at forhindre Rwanda-politikken i at fortsætte.

Domstolen identificerede dog samtidig specifikke mangler i indenrigsministeriets beslutningsproces for de otte asylansøgere, som embedsmænd havde planlagt at sende til Rwanda, og ophævede disse beslutninger.

Storbritanniens plan om at deportere migranter til Rwanda er imidlertid fortsat retligt udfordret. To dommere har tilladt, at appeller til dele af den kontroversielle afgørelse vil blive overvejet.

To dommere har givet tilladelse til, at dele af december-afgørelsen kan indbringes for appelretten. De accepterede således, at de enkelte asylansøgere har juridisk ret til at forfølge en appel.

M23-oprørsgruppen

Selvom det juridisk i den sidste ende bliver muligt at sende asylansøgere til Rwanda, kan der opstå andre problemer.

Dagspressen beskriver den 16. januar 2022, hvordan udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen nu kritiserer Rwanda, fordi landet ifølge både FN, EU og USA hjælper den berygtede M23-oprørsgruppe.

Gruppen består ifølge medierne af mænd fra tutsistammen, og oprørerne har i flere måneder hærget dele af det østlige DR Congo, hvor de har brændt byer ned, plyndret, voldtaget og dræbt lokalbefolkningen.

Men nu udtaler Lars Løkke Rasmussen altså, at Danmark, der jo ellers har kørt et tæt samarbejde med Rwanda og UK i forbindelse med forsøget på at etablere et modtagecenter for afviste asylansøgere i landet, vil have Rwanda til at standse samarbejdet med M23-gruppen.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s