Debatten om gaskomfurer i USA

Gaskomfur debat

I begyndelsen af 2023 har der i USA raset en ophedet diskussion om gaskomfurer. Baggrunden er, at der i december 2022 i USA blev offentliggjort en undersøgelse om gaskomfurer. Ifølge undersøgelsen skulle gaskomfurer være ansvarlige for næsten 13 procent af astmatilfældene blandt børn og unge i USA.

Ligesom der i Danmark med jævne mellemrum er debat om brændeovnes skadelige indflydelse på klima og sundhed, har fortalere for sundheds- og miljø i USA længe argumenteret imod gaskomfurer og sagt, at den forurening, de udsender, gør dem ringere end elektriske eller induktionskomfurer. Den nye statistik om astma pustede nyt liv i debatten.

Et medlem af Consumer Product Safety Commission, CPSC, var ikke sen til i et interview med Bloomberg, at oplyse, at det føderale agentur kunne forbyde gaskomfurer: “Dette er en skjult fare. Alle muligheder er på bordet. Produkter, der ikke kan gøres sikre, kan forbydes,” sagde kommissær Richard Trumka Jr.

I USA anses elektrificering ligesom i Danmark at være løsningen på alle klimaproblemer. Politisk er der faktisk bestræbelser på at tilskynde amerikanere til at skrotte gas. Der er således indbygget en rabat på så meget som $840 på nye elektriske komfurer, i the U.S. Inflation Reduction Act (IRA), der blev vedtaget i august 2022.

Medlemmer af kongressen har også skriftligt foreslået CPSC, at der skulle indføres strengere regler om gaskomfurer. Et lodret forbud er imidlertid en helt anden form for reguleringstilgang. Desuden er grundlaget for et sådant forbud ganske usikkert. En nærmere gennemgang af den nye undersøgelse, viser at mens gaskomfurer giver anledning til sundheds- og miljømæssige issues, dokumenterer undersøgelsen ikke, at gaskomfurer som hævdet skulle være årsagen til den enorme andel af astmatilfælde.

En skribent i National Review advarede om, at “Biden Administration overvejer at forbyde gaskomfurer”. Påstanden var f.s.v. sand i den forstand, at en enkelt person i administrationen havde nævnt muligheden.

Forbudskravet blev af højrefløjen i USA prompte afvist.

Fox News havde en omfattende dækning af modstanden: En forpint restauratør udøste sin fortvivlelse for åben skærm på Tucker Carlsons show; en CPSC-talsmand ville ikke nævne en specifik undersøgelse da agenturet end ikke havde påbegyndt den regulatoriske proces.

Fox Business publicerede en  pressemeddelelse fra American Gas Association, der ikke uventet var modstander af et forbud, og Fox havde naturligvis den obligatoriske historie om hvordan Alexandria Ocasio-Cortez blev svinet til på Twitter.

Tilbøjeligheden til at forsvare gaskomfuret som et kerneelement i ”the american way of life” truet af den onde regering er lige så forudsigelig fra den amerikanske højrefløj, som rygmarvsreaktionen fra den amerikanske venstrefløj om at møde enhver udfordring med et forbud.

“Hvis galningerne i Det Hvide Hus kommer efter mit komfur, kommer de til at vriste apparatet ud af mine kolde døde hænder” som Ronny Jackson fra Texas skrev i et Tweet.

Diskussionen i USA er foreløbig endt med, at formanden for CPSC, har udstedt en erklæring om, at selvom forskning “indikerer, at emissioner fra gaskomfurer kan være farlige, og CPSC leder efter måder at reducere risiciene for den indendørs luftkvalitet”, har CPSC ingen som helst planer om at forbyde gaskomfurer.

I USA er der ifølge EIA (Energy Information Administration) omkring 40 millioner gaskomfurer svarende til at 38 pct. bruger gas i madlavningen, og nogle sværger til at gas er bedre (og billigere) end moderne induktionskomfurer.

Den kontroversielle demokratiske senator fra West Virginia, Joe Manchin, har på Twitter skrevet: “I can tell you the last thing that would ever leave my house is the gas stove that we cook on.”

Det Hvide Hus har også meddelt, at præsident Joe Biden ikke støtter et forbud mod gaskomfurer.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s