EU godkender dansk statsstøtte til CO2-fangst, men der forestår et større arbejde med udvikling af CCS-teknologier

CCS1

EU-Kommissionen har i overensstemmelse med EU’s statsstøtteregler godkendt en dansk ordning på 8,1 mia. kr. (1,1 mia. EUR) til støtte for udbredelsen af teknologier til CO2-opsamling og -lagring (CCS – Carbon Capture and Storage).

Ordningen skal fremme udbredelsen af CCS-teknologier med henblik på at reducere udledningen af CO2 direkte i atmosfæren. Ordningen vil således bidrage til en større dekarbonisering af industriprocesser. Foranstaltningen vil støtte CCS som et bæredygtigt og effektivt middel til at afbøde klimaændringer. Den ventes at øge investorernes tillid til CCS-teknologi, mindske omkostningerne ved den fremtidige anvendelse af CCS-teknologier og derved fremme udviklingen af et kommercielt marked for CCS. Det er ikke mindst fangstdelen (capture), der giver udfordringer – ikke mindst på økonomisiden. Lagringen (storage) er næppe noget særligt problem.

Støtten under ordningen vil blive ydet gennem en konkurrencepræget udbudsprocedure, som ventes afsluttet i 2023. Udbuddet vil være åbent for virksomheder i alle industrisektorer, herunder affalds- og energisektorerne.

I Danmark har ikke mindst CCS-alliancen (et samarbejde mellem DI, Dansk Fjernvarme, Dansk Offshore, Dansk Metal, Danske Rederier og Axcelfuture) lobbyet for betydningen af CCS for at nå både Danmarks, EU’s og vores globale klimamål. I Danmark er der via brede politiske aftaler skabt rammer for at indfange ca. 3,2 mio. ton CO2 om året i 2030, men det tekniske potentiale er ifølge CCS-alliancen betydeligt større.

CCS-alliancen har agiteret for, at der hurtigt skulle træffes strategiske beslutninger om infrastruktur, transport og lagringsmuligheder, så omkostningerne ved CCS kunne reduceres og klimapotentialet maksimeres.

Margrethe Vestager, ledende næstformand med ansvar for konkurrencepolitik, udtaler den 12. januar 2023:

”Takket være denne ordning på 1,1 mia. EUR vil Danmark kunne opsamle og lagre en betydelig mængde CO2 og forhindre, at den udledes til atmosfæren. Det vil hjælpe Danmark med at nå sit ambitiøse mål om klimaneutralitet senest i 2050 i overensstemmelse med målene for den europæiske grønne pagt, samtidig med at det sikres, at konkurrencen fordrejes mindst muligt”.

Der er dog endnu et stykke vej før CCS-teknologien er helt udviklet i kommerciel skala til virkelig at kunne gøre en forskel i CO2-regnskabet.

Den schweiziske startupvirksomhed Climeworks har i sidste uge meddelt, at det har succes med at række kuldioxid ud af luften og lagre det under jorden, hvor det til sidst vil blive til sten – et gennembrud, der kan hjælpe i kampen mod klimaændringer.

En lang række virksomheder – også i Danmark – arbejder på at udvikle CCS-teknologier er Climeworks det første eksempel på at der er lykkedes i større skala, der vel at mærke har kunnet verificeres af en uafhængig instans, skriver Wall Street Journal.

Climeworks-anlægget i Island kan binde 4.000 tons CO2 om året – svarende til den årlige udledning fra 800 biler.

Selvom det er en lille brøkdel af den globale CO2-udledning, der nåede op på 36,3 milliarder tons i 2021, har en række virksomheder, herunder Microsoft, Shopify og Stripe købt fremtidige CCS-tjenester fra Climeworks.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s