World Economic Forum mødes i Davos

WEF

World Economic Forum, WEF, Annual Meeting – “Cooperation in a Fragmented World” – afholdes 16.–20. januar 2023 i Davos i Schweiz.

Mødet finder sted på et tidspunkt, hvor verden er i en kritisk situation. Alene antallet af igangværende kriser kræver en modig kollektiv indsats.

På årsmødet vil repræsentanter fra regeringer, erhvervsliv og civilsamfundet tale om verdens tilstand og diskutere prioriteterne for det kommende år.

WEF forventer at årsmødet vil udgøre en platform for konstruktive, fremadrettede dialoger og bidrage til at finde løsninger gennem offentlig-privat samarbejde.

Global Risks Report 2023

Forud for mødet har WEF offentliggjort Global Risks Report 2023. Rapporten fremhæver leveomkostningskrisen som den største kortsigtede risiko, som verden står over for lige nu, med klimaændringer som den største langsigtede trussel.

Rapporten, der er blevet offentliggjort forud for Davos-årsmøderne i de sidste 17 år, bygger på inputs fra 1.200 personer på tværs af den private og offentlige sektor.

Dette års udgave postulerer, at Ruslands krig i Ukraine og Covid-19-pandemien har fremdrevet energikrise, fødevareknaphed og inflation, som de mest presserende globale problemer.

Konsekvenserne af krisen på leveomkostninger for sårbare befolkningsgrupper er meget vanskelige at acceptere og den største kortsigtede trussel mod verden ifølge WEF-rapporten.

Regeringer i alle lande arbejder på at afbøde denne indvirkning, samtidig med at de forsøger at værge sig mod stigende inflation og håndtere historisk høje gældsniveauer.

WEF-rapporten siger, at verden skal samarbejde mere effektivt om afbødning af og tilpasning til klimaændringer i løbet af det næste årti for at undgå “økologisk sammenbrud” og fortsat global opvarmning.

Den tilføjer, at regeringerne vil stå over for vanskelige afvejninger i de kommende år, da samfundsmæssige udfordringer, miljø og sikkerhedsrisici alle vil lægge billet ind på begrænsede ressourcer.

De største risici i de nærmest kommende år omfatter naturkatastrofer, geoøkonomisk konfrontation, erosion af social samhørighed, udbredt cyberkriminalitet, omfattende ufrivillig migration og naturressourcekriser sammen med klimaændringer.

Cyberkriminalitet og migration vil også være risici på længere sigt.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s