Svækket kontrol med regeringen

Statsrevisor formand

Efter Folketingsvalget den 1. november 2022 meddeles det overraskende, at det konservative folketingsmedlem, Mette Abildgaard, bliver ny formand for Statsrevisorerne.

De 6 politisk udpegede statsrevisorer har siden Grundloven af 1849 holdt øje med, hvordan staten bruger skatteborgernes penge. Er de kritiske over for noget i statens regnskaber, giver de Folketing og ministerier besked og er på den måde en del af Folketingets kontrol med regeringen.

Statsrevisorerne er valgt for fire år. De mødes en gang om måneden. De kan bede Rigsrevisionen undersøge et område. Statsrevisorerne udtaler kritik af ministerier og styrelser efter Rigsrevisionens beretninger (undersøgelser).

Statsrevisorer vederlægges med 330.000 kr. oven i vederlaget som medlem af Folketinget.

Folketingets kontrol forekommer svækket

I sammenligning med tidligere statsrevisorer giver de nuværende statsrevisorer umiddelbart anledning til bange anelser.

Den erfaring, der tidligere prægede statsrevisorernes arbejde, er i dag helt væk, og det vil alt andet lige betyde at Folketingets kontrol med regeringen er svækket.

I mere end 20 år var Peder Larsen fra SF, formand, og Henrik Thorup fra Dansk Folkeparti og Klaus Frandsen fra de Radikale havde også stor anciennitet. Blandt de menige statsrevisorer var der tidligere tunge folk som Socialdemokratiets gruppeformand, Henrik Sass Larsen og Helge Adam Møller og Lars Barfoed fra de Konservative.

Peder Larsen

I centraladministrationen huskes det endnu, hvordan den respekterede Peder Larsen var nådesløs i sin kritik af højtplacerede statslige ”tøsedrenge”.

Baggrunden var Rigsrevisionens kritik af Sundhedsministeriets håndtering af salget af den statslige vaccineproduktion.

Den ærekære Per Okkels, der var den ansvarlige chef i Sundhedsministeriet, var ikke indstillet på at acceptere den hårde kritik fra Rigsrevisionen, og onsdag 24. januar 2018 erklærede Sundheds- og Ældreministeriet i en pressemeddelelse sig således “markant uenig” på en række punkter i Rigsrevisionens begrundelser for at kritisere salget af Statens Serum Instituts vaccineproduktion. Blandt andet kommenterede ministeriet nogle beregninger, som man “heller ikke mener, er retvisende”, ligesom kritikken betegnes som “uproportional”.

Topembedsmændene er mimoser og tøsedrenge

Selvom angrebet på Rigsrevisionen var uhørt, følte den daværende Rigsrevisor, Lone Strøm, at stillingen som Rigsrevisor ikke tillod hende at gå i offentlig diskussion med ømskindede embedsmænd.

Peder Larsen, formanden for Statsrevisorerne gennem de sidste tyve år, holdt sig til gengæld ikke tilbage: “Det her burde være helt utænkeligt, og jeg har aldrig mødt det før,” siger han, selvom han i de senere år havde bemærket en udvikling, hvor ministerier i stigende grad går til modangreb på større undersøgelser fra Rigsrevisionen.

Peder Larsen mener, at kritikken er helt forfejlet og mest af alt er udtryk for et embedsværk, der nærer stor modvilje mod at blive set efter i kortene. Med tydelig adresse til blandt andre Per Okkels, sagde han: “De er blevet mere og mere ømfindtlige og prøver på alle mulige måder at undgå kritik. Hvad er det for noget? De fleste af dem er ekstremt begavede, men hvorfor kan de ikke stå på mål for deres egne handlinger ligesom alle andre i dette samfund? De er tøsedrenge, kort og godt,” siger Peder Larsen.

Er centraladministrationen udygtig?

Peder Larsen var ej heller bekymret for Rigsrevisionens faglige renommé i kampen med ministerierne. Han sagde: “Tror du, at pressen og borgerne stiller sig på deres eller vores side? Befolkningen ved godt, at magt kan korrumpere, og er der noget magt ikke kan lide, så er det at blive afsløret i noget, der nærmer sig magtmisbrug. Så mit råd til embedsværket vil være at koncentrere sig om at lave kvalitetsarbejde.”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s