Skal almindelige elforbrugere betale for private vindmøller?

Tilslutning af vedvarende energi

Den 22. december 2022 meddeles det, at Forsyningstilsynet har godkendt Energinets metode for vedvarende energiproducenters netbetaling.

Godkendelsen indebærer, at ejere af bl.a. solcelleparker og vindmøller fra 1. januar 2023 skal betale flere af de udgifter, som deres anlæg medfører for elnettet. Den nye såkaldte producentbetaling vil ske i overensstemmelse med en ny tarifmetode udarbejdet af den system- og transmissionsansvarlige virksomhed Energinet.

Slut med gratis tilslutning

Formålet med den nu godkendte tarifmetode for producentbetaling er at sikre en mere omkostningsægte tarifering som foreskrevet med den seneste ændring af elforsyningsloven. Samtidig indføres mulighed for geografisk differentering af indfødningstariffer og tilslutningsbidrag for elproduktion.

Tidligere sikrede det såkaldte PSO-system, at producenter af vedvarende energi (VE) var friholdt for at afholde de omkostninger, som de giver anledning til i forbindelse med deres nettilslutning.

Forsyningstilsynet har derfor som vilkår for godkendelse af metoden for beregning af netbetalingen krævet, at Energinet fra den 1. januar 2023:

1) posterer sine udgifter til netudbygning i forhold til standardtilslutningsbidraget efter kundekategorier og derved sikrer, at de enkelte kundekategorier kun opkræves de omkostninger over nettariffen, som de hver især giver anledning til, og

2) posterer de indtægter, som Energinet oppebærer gennem indfødningstariffen, efter kundekategorier og derved sikrer, at de enkelte kundekategorier kun op[1]kræves de omkostninger over indfødningstariffen, som de hver især giver anledning til.

Omkostninger ved vindmøller og tomatproduktion må ikke ende hos elforbrugerne

Forsyningstilsynet er ved lov pålagt at påse, at Energinet fra elkunder og elproducenter kun opkræver, hvad der svarer til omkostningerne ved tilslutning og for transporten af energien via nettet. Tarifferne skal derfor være omkostningsægte. Det betyder, at Energinet samlet set kun må opkræve, hvad der svarer til omkostningerne. Omvendt må producenternes betaling heller ikke blive for lav, da der så er en risiko for, at regningen ender uretmæssigt hos forbrugerne.

Bør ejerne og investorerne i vedvarende energi bidrage?

Green Power Denmark, erhvervsorganisationen for den danske energisektor, er utilfreds med Forsyningstilsynets afgørelse. Organisationen mener, at det vil bremse den grønne omstilling, når det bliver dyrere at tilslutte vindmøller og solceller til elnettet.

En investor, som vil opføre et anlæg på for eksempel 250 MW, som bliver tilsluttet 400 kV-nettet, vil opleve, at omkostningerne stiger med knap 100 millioner kroner.

”Det er en voldsom stigning, og det vil helt sikkert være med til at bremse den grønne omstilling. Den nødvendige udbygning af vedvarende energi vil ikke alene blive forsinket men også unødvendigt dyr”, siger Kamilla Thingvad, direktør for energiproduktion i Green Power Denmark.

Bør de almindelige elforbrugere betale for den grønne omstilling?

Det bemærkelsesværdige er, at Green Power med den tidligere Venstre-minister Kristian Jensen i spidsen, åbenbart mener, at det er den almindelige elforbruger der skal betale flere af de udgifter, som vedvarende energianlæg medfører for elnettet.

Hvorfor de investorer og ejere af solcelleparker og vindmøller, der tjener på anlæggene, ikke skal betale de omkostninger, der er forbundet med tilslutningen til elnettet, siger Green Power ikke noget om.

One thought on “Skal almindelige elforbrugere betale for private vindmøller?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s