Ruslands muligheder for at eksportere olie

Oliepris Rusland

OPEC-landene mødes søndag på baggrund af faldende oliepriser, et potentielt prisloft på russisk olie og en embargo på russisk råolie.

Mødet i olie-kartellet foregå som videokonference og det ventes at landene vil fastholde den produktionsstrategi, der blev besluttet på ministermødet i oktober i OPEC+ bestående af de 13 OPEC-lande og deres 10 allierede med Rusland i spidsen. Strategien indebærer, at den daglige olieproduktion reduceres med 2 millioner tønder om dagen.

Mandag den 5. december 2022 iværksætter EU-landene sammen med G7 og Australien en embargo på russisk råolie, der transporteret pr. skib. Embargoen er ikke total, men ambitionen er at håndhæve et prisloft på 60 dollar pr. tønde russisk olie, der transporteres med skib. Prisloftet kombineres med en justeringsmekanisme for til enhver tid at holde loftet på 5 pct. under markedsprisen.

Salg af udstyr til den russiske olieindustri har længe været underlagt sanktioner i EU, men med embargoen gøres nu et forsøg på at begrænse den russiske stats indtægter fra eksport af olie.

Den 5. februar udvides embargoen og prisloftet på 60 dollar pr. tønde fra råolie til også at gælde raffinerede olieprodukter som f.eks. benzin og diesel.

Siden oktobermødet i OPEC er oliepriserne faldet i forhold til det høje niveau, der indtrådte i marts 2021 efter Ruslands invasion af Ukraine.

Fredag den 2. december 2022 ligger olieprisen på 86-87 dollars pr. tønde. Russisk Ural råolie handles til lidt lavere priser.

Covid-relaterede restriktioner i Kina har skabt frygt i OPEC for faldende olieefterspørgsel fra verdens største importør af råolie, men nylige signaler fra Beijing om mulige lempelser i den stregen Covid-politik har svækket disse bekymringer.

Den fortsat høje inflation i Europa og USA har også givet næring til frygt for en global økonomisk recession.

Det prisloft, EU-landene iværksætter mandag den 5. december 2022 forventes at give landene mulighed for at fortsætte med at importere russisk råolie ved hjælp af vestlige forsikrings- og søfartstjenester, så længe de ikke betaler mere pr. tønde end den aftalte grænse. Loftet tænkes at ville begrænse Ruslands indtægter, uden at det internationale oliemarked smadres fuldstændig. Det bør således betænkes, at Rusland faktisk tegner sig for omkring 10 pct. af den samlede globale olieproduktion. Omvendt betyder det forhold, at de væsentligste shipping- og forsikringsselskaber er lokaliseret i G7-lande, at prisloftet vil gøre det meget vanskeligt at sælge olie til højere priser end loftet.

EU-landene opererer med en 45 dages overgangsperiode af hensyn til de skibe, der har lastet russisk olie inden den 5. december. Olien skal efter denne plan være losset senest den 19. januar 2023.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s