Danmarks storfisker extraordinaire Henning Kjeldsen frifundet

Henning Kjeldsen

Helt tilbage i december 2017 blev den nordjyske storfisker Henning Kjeldsen politianmeldt af Landbrugs- og Fiskeristyrelsen under Rasmus Prehns Fødevare-, Landbrugs- og Fiskeriministerium. Fiskeristyrelsen har siden maj 2020 været en selvstændig styrelse under Fødevare-, Landbrugs- og Fiskeriministeriet.

I juni 2020 rejste anklagemyndigheden tiltale mod Henning og Birthe Kjeldsen og 8 andre fiskere for overtrædelse af kvotereglerne og for at have tilegnet sig flere fiskekvoter, end reglerne tillader.

I februar 2021 begyndte straffesagen mod de tiltalte fiskere – og deres rådgivere – ved Retten i Holstebro, og den 17. december 2021 kender byretten de tiltalte skyldige. Storfisker Henning Kjeldsen blev idømt 54 millioner kroner i bøde og konfiskation på 162,5 millioner kroner for at have tilegnet sig fiskekvoter i strid med kvotekoncentrationsreglerne i fiskerilovgivningen.

Mandag den 21. november 2022 blev storfisker Henning Kjeldsen og flere medtiltalte i Vestre Landsret frifundet i sag om snyd med fiskekvoter. Det oplyser Vestre Landsret i en pressemeddelelse.

Henning Kjeldsen blev i december sidste år ved byretten i Holstebro idømt en bøde på 54 millioner kroner og et krav om konfiskation på 162,5 millioner kroner for gennem stråmænd at have skaffet sig adgang til langt flere fiskekvoter, end loven tillader.

Han ankede dommen til Landsretten, som altså nu har besluttet at pure frifinde Kjeldsen og samtidig ophæve konfiskationen af de 162,5 millioner kroner.

Også en række medtiltalte er blevet frifundet.

Når Vestre Landsret har underkendt byrettens dom mod Henning Kjeldsen og de andre tiltalte i kvotesagen, skyldes det, at det, ifølge landsretten, ikke fremgik tilstrækkeligt klart af reglerne, at overskridelser af kvotelofterne skulle være strafbare.

En bekendtgørelse indeholdt en bestemmelse, der gjorde det specifikt muligt at straffe den, der undlod at efterkomme påbud – men myndighederne havde ikke på noget tidspunkt meddelt et sådan påbud, lyder det i landsrettens afgørelse.

Erstatning?

Advokat Olaf Koktvedgaard fra Bruun & Hjejle har repræsenteret de tiltalte fiskere i sagen, herunder Henning Kjeldsen. Han siger til Finans, at de frifundne nu vil overveje, om der er mulighed for at rejse et krav om godtgørelse som følge af sagen.

Fiskeristyrelsen hører under Rasmus Prehns Fødevare-, Landbrugs- og Fiskeriministerium, og spørgsmålet er om departementet og ministeren har levet op til deres tilsynsforpligtelser overfor Fiskeristyrelsen.

Landbrugsstyrelsen under ministeriet har også gjort sig uheldigt bemærket med politianmeldelser, der ikke har ført til domfældelse.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s