Kan COP27 sikre en hurtig udfasning af fossile brændsler?

Egypten flag

Netop nu udfordres bestræbelserne på at udfase fossile brændsler – kul, olie og naturgas – af den energikrise og økonomiske krise, der er fulgt i kølvandet på Ukrainekrigen. Øgede investeringer i grøn omstilling og vedvarende energi ledsages således i mange lande af fornyet fokus på produktion eller anvendelse af kul, olie og gas.

Ifølge den tyske miljøorganisation Urgewald, der har særlig ekspertise på kulsektoren, planlægger kulmineindustrien betydelige udvidelser af minekapaciteten i lande som Kina, Indien, Australien, Rusland og Sydafrika.

I Tyskland er det kommet så vidt, at eksisterende vindkraftanlæg må vige pladsen for udvidelse af den store Garzweiler-kulmine i Nordrhein-Westfalen.

I USA har Biden-regeringen i september udstedt 307 nye licenser til olie- og gasefterforskning i Den Mexicanske Golf til selskaber som Chevron, BP, Shell og ExxonMobil.

I Storbritannien har regeringen i oktober åbnet en ny udbudsrunde for efterforskning i sammenlagt 898 blokke i den britiske del af Nordsøen.

I øjeblikket er der ifølge Reuters konkrete og fremskredne planer om investeringer på mere end 100 mia. Dollars i nye energiprojekter i Afrika, fra Namibia til Sydafrika og fra Uganda til Tanzania,

COP27-værtens forhold til olie og gas

‎Olie- og gassektoren er en af de mest vitale industrier i Egypten, og der er konstateret betydelige olie- og gasressourcer i undergrunden.

På nuværende tidspunkt er der mere end 60 internationale virksomheder, der har olie- og gasoperationer 183 steder i Middelhavet, Nildeltaet, i ørkenområder både vest og øst for Nilen på Sinai-halvøen og i Øvre Egypten.‎

Ifølge den egyptiske minister for olie og mineralressourcer, Tarek El Molla, er der i de seneste år investeret mere end 1,16 trillioner egyptiske pund i olie- gassektoren, og sektoren er helt afgørende for landets handelsbalance og økonomi i det hele taget.

Det er derfor tvivlsomt, at Egypten på COP27 vil gå foran i bestræbelserne hurtig udfasning af olie- og gas.

Herhjemme har Energistyrelsen i oktober givet tilladelse til olieselskabet INEOS’ udbygning af olie- og gasfeltet Solsort i Nordsøen. Det er ikke i formel strid med Nordsøaftalen om stop for nye udbudsrunder eller kriterierne for medlemskab af BOGA, eftersom selve licensen til feltet er givet for længe siden, i perioden 1986-2009.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s