Kan vi være tjent med Rasmus Prehn – eller vil han blive vraget den 1. november?

Snouts in the trough

Kritisabel omgang med skatteborgernes penge har betydet, at landbrugsminister Rasmus Prehn har måttet betale penge tilbage i en række tilfælde, hvor ministeriets kreditkort har været brugt til at betale for Prehns private udgifter.

Rasmus Prehns embedsførelse udsættes også for sønderlemmende kritik.

I midten af 2021 stod Rasmus Prehn over for sin største politiske opgave som fødevareminister. Efter et fuldstændig håbløst forhandlingsforløb med mere end 60 forhandlingsmøder fordelt ud på flere måneder i Fødevareministeriet var Rasmus Prehn kørt uhjælpeligt fast.

Forhandlingerne om en ny grøn landbrugsaftale blev derfor til sidst flyttes over til Nicolai Wammen i Finansministeriet, før der endelig den 4. oktober 2021 kunne indgås en bred politisk aftale om grøn omstilling af dansk landbrug.

Det er symptomatisk, at Rasmus Prehn var helt fraværende, da Socialdemokratiets valgkampsindlæg om ”et grønt landbrug, der indfrier klimamålene” blev præsenteret den 16. oktober 2022.

Rasmus Prehns ledelse af den daglige drift i Fødevareministeriet er også inadækvat. Rasmus Prehn er således ansvarlig for, at uløste problemer i Landbrugsstyrelsen bremser skovrejsningen i Danmark.

Der er stort fald i antallet af landmænd, der har søgt om tilskud til privat skovrejsning i år. I sidste uge sluttede årets ansøgningsrunde til privat skovrejsning. I år der hos Landbrugsstyrelsen blot indkommet 183 ansøgninger til ordningen, hvis formål er at sænke kvælstofudledningen, binde kulstof i jorden og beskytte drikkevandet. Det er mere end en halvering i forhold til sidste år, hvor 381 havde søgt.

Massive it-problemer hos Landbrugsstyrelsen har forhindret ansøgere i at indsende ansøgningerne elektronisk i rette tid, og det betyder, at der bliver rejst mindre skov i Danmark end forventet.

Klimaet kan ikke være tjent med, at administrativt bøvl og it-problemer forhindrer skoven i at vokse i Danmark, mener HedeDanmark, der har talt for døve øren, når Landbrugsstyrelsen er opfordret til at gå i dialog med skovrejsningskonsulenterne og eventuelt udvide ansøgningsperioden, så alle kan komme med, og skabe sikkerhed for hvordan tilskudsordningen bliver fortolket i fremtiden.

Den umiddelbare politiske fremtid tegner heller ikke godt for fødevareministeren, der om få uger skal forsøge at opnå genvalg til Folketinget.

Det er bemærkelsesværdigt, at det store lokalmedie Nordjyske i en usædvanlig hård leder har argumenteret for, at Rasmus Prehn slet ikke fortjener genvalg.

”En minister, der kun med besvær kan kende forskel på dit og mit – fælleskassen og egen kasse – fortjener ikke at blive genvalgt som folketingsmedlem,” lyder den hårde kritik fra avisen.

Meget tyder derfor på, at Rasmus efter valget den 1. november får bedre tid til at holde styr på udgiftsbilagene.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s