Kinas socialistiske markedsøkonomi skal tillade markederne at spille en nøglerolle

Kina Partikongres

Søndag den 16. oktober 2022 samledes omkring 2.300 delegerede fra hele landet i Folkets Store Hus på vestsiden af Tiananmen Square i Bejing til det kinesiske kommunistpartis 20. Nationalkongres.

Xi frygter folket

Kinas præsident, Xi Jinping er fuldstændig på det rene med, at folkets opbakning til det kinesiske kommunistpartis ledelse af Kina beror på regimets evne til håndfast at sikre Kina i tider præget af udfordringer med ”high winds and high waves”.

I sin lange tale appellerede Xi til behovet for at sikre den nationale sikkerhed, sikre forsyningen af fødevarer og energi, sikre forsyningskæderne, garantere sikkerheden for personoplysninger og forbedre beredskabet i tilfælde af katastrofer.

Da Xi endnu engang bekræftede modstanden mod Taiwans uafhængighed, høstede han stort bifald.

Covid-politikken

Op til kongressen har der været spekulationer om, der ville komme ændringer i den hidtidige 0-tolerance overfor Covid – en politik, der har været stærkt generende for mange kinesiske borgere og for produktionsvirksomheder.

Xi sagde ikke meget om COVID bortset fra at gentage betydningen af en politik, der har gjort Kina enestående i en verden, der ellers prøver at “leve” med Coronavirus: Vi har med vores dynamiske Covidpolitik fastholdt beskyttelsen af folket og betydningen af borgernes velfærd og liv og opnået positive resultater i bekæmpelsen af epidemien.

Common Prosperity

Med hensyn til økonomien gentog han støtten til den private sektor og det at tillade markederne at spille en nøglerolle, selvom Kina finjusterer et “socialistisk økonomisk system” og fremmer “common prosperity – fælles velstand”.

“Vi skal opbygge et avanceret socialistisk markedsøkonomisk system, hvor vi uden at ryste på hånden konsoliderer og udvikler det offentlige ejerskabssystem, urokkeligt tilskynder og støtter udviklingen af ​​den private økonomi, i fuldt omfang tillader markedsmekanismerne at spille den afgørende rolle i allokeringen af ​​ressourcer, og tillader det offentlige at spille dens rolle” sagde Xi.

Er Xi liberal – højresindet – socialistisk – radikal?

Det kinesiske kommunistpartis kongres slutter først næste søndag, men allerede nu leder meldingerne fra Folkets Store Hus tanken hen på Admiralens vise fra den komiske operette Pinafore. Operetten blev skrevet af makkerparret Gilbert & Sullivan i 1878, og handler om den latterlige adelige admiral Sir Joseph Poster, der ”politisk set var liberal – højresindet – socialistisk – radikal”. Figuren var inspireret af en i datiden latterliggjort virkelig udnævnelse til First Lord of Admiralty.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s