Vort Mismods Vinter – fra ondt til værre!

Verdensbanken juni 22

Vort Mismods Vinter – fra ondt til værre!

I EU breder panikken sig, og mødeaktiviteten bliver mere og mere hektisk, mens man prøver at forberede sig på at komme igennem en vinter med skyhøje energipriser, inflation, rentestigninger og tegn på at landene står over for en recessionsperiode. I UK prøver regeringen at rydde op efter et katastrofalt skatteudspil, der sendte rystelser gennem de internationale finansmarkeder og førte til fyringen af finansminister Kwasi Kwarteng fredag den 14. oktober 2022.

Inflationstruslen i USA har ført til, at den amerikanske centralbank er i færd med at stramme pengepolitikken og forhøje den pengepolitiske styringsrente.

Over hele verden kæmper lande med den stigende dollarkurs, der er resultatet af udviklingen i USA og den generelle globale økonomiske usikkerhed.

Serviceringen af landenes dollargæld bliver mere byrdefuld og importregningen stiger. Dermed bidrager den høje dollarkurs til den globale inflation.

Det amerikanske renteniveau, krigen i Ukraine og den globale økonomiske usikkerhed har også bevirket en decideret kapitalflugt fra risikable markeder til en mere sikker dollarhavn i USA.

Det amerikanske Labor Department har netop meddelt, at forbrugerpriserne i september steg med 8,2 pct. i forhold til sidste år. Det betyder at den amerikanske centralbank – the Fed – i november og december vil forhøje renten yderligere. Det vil formentlig ske selvom det vil fremkalde yderligere fald på aktie- og obligationsmarkederne – og uanset om beskæftigelsen vil falde.

Globalt vil det understøtte en fortsat høj dollarkurs.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s