Den grønne omstilling og forsyningssikkerhed

Klima og grøn omstilling

Niels Juhl Andreasen fra Venstre i Gentofte hævder i et læserbrev i Berlingske Tidende den 28. september 2022, at ”Venstre kæmper for klimaet OG det danske erhvervsliv og dermed for velfærdssamfundet.”

I Danmark har partierne Venstre og Socialdemokratiet traditionelt været toneangivende i den danske energisektor, der har været domineret af forbruger-, andels- og kommunalt ejede energiselskaber.

Derfor er Venstre i høj grad medansvarlig for den forhastede grønne omstilling, der betyder at Vladimir Putin og Ruslands invasion i Ukraine kun delvist er årsagen til energiforsyningskrisen og de voldsomme prisstigninger på el og gas.

Direktøren for elbørsen Nord Pool har den 17. august 2022 fastslået, at den forhastede grønne omstilling i Europa (fra fossil energi og kernekraft til vedvarende energi) er en hovedårsag til de nuværende høje energipriser og forsyningsproblemer.

I forbindelse med den forcerede europæiske grønne omstilling er det forsømt at erstatte fossil og kernekraftproduktion med fornybar energi i tilstrækkeligt omfang ligesom investeringerne i infrastruktur har været helt utilstrækkelige.

Europas største økonomi, Tyskland, er gået fra at være energieksportør til at være nettoimportør, men har tillige forbindelsesproblemer mellem nord og syd. Selv i lille Danmark er der undertiden kapacitetsproblemer i forbindelsen mellem Øst- og Vestdanmark.

Elforbruget er øget i takt med elektrificeringen og datacentre, varmepumper og elbiler forbruger en voksende andel af den samlede elproduktion. Samtidig er den fornybar energi fra vind, sol og vandkraft mere uforudsigelig. Derfor betyder den utilstrækkelige produktionskapacitet af fornybar energi og den begrænsede transmissionskapacitet i infrastrukturen, at der må trækkes på naturgasfyret back-up kapacitet for at imødekomme den stigende efterspørgsel efter el.

Konklusionen er, at den energisump vi nu er er endt i, skyldes at forpligtelsen til at sikre forsyningssikkerheden groft er tilsidesat.

Politisk har klimabevægelsen betydet, at selv normalt besindige politikere og partier som Venstre har været bange for at blive set som ikke grøn nok. Samtidig har embedsmændene i Energiministeriet og i Energistyrelsen forsømt at holde politikerne fast på de lovmæssige forpligtelser i forhold til forsyningssikkerhed.

Derfor er det gået alt for stærkt med den grønne omstilling i forhold til forsyningssikkerhed, og den udvikling har Venstre sin del af ansvaret for.

I stedet for at bruge krudt på Ida Auken, burde Nils Juhl Andreasen arbejde for at realisere det potentiale biogas har for at forbedre energiforsyningssikkerheden i Danmark.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s