SU og studielån

Strid

I Danmark kan studerende få Statens Uddannelsesstøtte (SU). Satsen er 6.397 kr. pr. måned før skat i 2022, når du er 20 år eller derover og udeboende. Studerende, der modtager SU, kan optage et supplerende SU-lån på op til 3.273 kr. om måneden. For forsørgere og i studiets slutfase er der yderligere lånemuligheder. En af de store fordele ved et SU-lån er, at det er et billigt lån sammenlignet med almindelige banklån og forbrugslån, da renten på et SU-lån ikke er særlig høj.

Ifølge Uddannelses- og Forskningsministeriet er der er i Danmark årligt ca. 470.000 personer, der modtager SU og de samlede omkostninger er årligt på over 21 mia. kr. Hertil kommer SU-lån på årligt godt 5 mia.kr.

Ifølge Skatteministeriet var der i 2021 samlet godt 46 mia. kr. i udestående SU-gæld til det offentlige.

Omkring 36 mia. kr. af gælden er endnu ikke misligholdt – tilbagebetalingerne endnu ikke påbegyndt eller de aftalte afdragsordninger overholdes.

SU-gæld til det offentlige, der misligholdes andrager godt 10 mia. kr.

Hovedparten af gælden – 9, 3 mia. kr. kan henføres til godt 119.000 danske skyldnere, der ikke overholder afdragsaftaler, mens omkring 16.000 udlændinge, der skylder godt 980 millioner kr. til den danske stat, ikke afdrager på gælden.

Med jævne mellemrum stiller venstreorienterede medlemmer af Folketinget forslag om eftergivelse af SU-gæld, men indtil videre gør Udbetaling Danmark og Gældsstyrelsen hvad de kan for at inddrive statens tilgodehavende.

Studielån i USA

I USA kan præsident Bidens plan for annullering af studielån koste regeringen omkring 400 milliarder dollars. (Godt 3000 mia. kr. ved dollarkurs 752,38) over et årti, har Kongressens budgetkontor (CBO) vurderet.

Hertil kommer 20 milliarder dollars i omkostninger til at forlænge den tidligere aftale indefrysning af studielån.

Hvis estimaterne viser sig at være korrekte, vil annullering af studielån rangere blandt Biden-administrationens dyreste initiativer. For sammenligningens skyld svarer de 420 milliarder dollars omtrent til det beløb, der i USA bruges på Covid-stimuluschecks.

I august opfyldte Biden et valgløfte ved at love at eftergive 10.000 dollars i studiegæld for låntagere, der tjener mindre end 125.000 dollars om året (940.000 kr.).

Eftergivelsen blev positivt modtaget af de 40 millioner amerikanere, der har udsigt til at få noget af deres studiegæld eftergivet. Demokraternes venstrefløj mente ikke eftergivelsen var vidtgående nok, og Republikanerne mente at det var uansvarlig misbrug af offentlige midler, og at det ville kaste benzin på inflationsbålet. Det har også i debatten været fremført, at eftergivelsen var uretfærdig over for alle de studielåntagere, der overholdt tilbagebetalingsvilkårene.

I forsvaret for gældslettelsen sagde de demokratiske senatorer Chuck Schumer og Elizabeth Warren, at det var en værdig håndsrækning til den amerikanske middelklasse i modsætning til tidligere præsident Trumps massive skattelettelser til virksomheder.

Efter at CBO har vurderet prisen for Bidens udspil, må det forventes at lettelse af studiegæld vil blive et tema op til Midtvejsvalgene i november.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s