Sædernes forfald!

Dan Jørgensen 1

Mens offentligheden og den altid årvågne presse har været optaget af Mink-skandalen, FE-sagen, roderiet i Fødevareministeriet og Rasmus Prehns misbrug af ministeriets kreditkort, har en brandstationsleder i Egtved i al diskretion sikret sig, at brandvæsenet havde noget at rive i.

Mens aviserne har været optaget af at afdække Rasmus Prehns misbrug af skatteborgernes penge, har politiets efterforskere også haft travlt hen over sommeren. Siden begyndelsen af juli, hvor en 51-årig tidligere brandstationsleder fra Egtved blev sigtet for 15 tilfælde af forsætlig brandstiftelse, er listen af brande, som han mistænkes for, nu vokset til 38. Foreløbig har brandmanden erkendt at have stået bag 25 brande i Egtved og omegn, oplyser vicepolitiinspektør Jens Lyng Michelsen fra Efterforskningscenter Midt under Sydøstjyllands Politi til Vejle Amts Folkeblad.

Vi har længe haft mistanke om at glarmestre og bilrude reparatører udstyrer uvorne knægte med slangebøsser og strør småsten på vejene, at bilister fortrinsvis blitzes på vejstrækninger, hvor det praktisk talt er umuligt at overholde fartgrænsen, og at tandlægernes pensionskasse har en tilbøjelighed til at investerer i bolsche- og karamelfabrikker.

Men er vi nu nået dertil, at vi fremover ikke kan stole på, at det ikke er geskæftige folk fra Arbejdstilsynet, der i nattens mulm og mørke fjerner rækværk og afskærmninger på byggepladser, og at Justitsministeriet og Rigspolitichefen ikke overholder landets love?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s