Kan der ikke spares på de offentlige udgifter?

Erhvervshuse

Af Erhvervsministerens redegørelse om Erhvervsfremme m.v. fra marts 2021 fremgår det, at erhvervsfremmeindsatsen i 2021 forventedes at medføre offentlige udgifter på omkring 54 mia. kr.

Den statslige og kommunale erhvervsfremme har fokus på den grønne omstilling, men omfatter initiativer, der sigter på at forbedre virksomhedernes adgang til kvalificeret arbejdskraft, styrker iværksætteri og øger digitalisering, automatisering og internationalisering i erhvervslivet.

Erhvervsfremme i Danmark gennemføres i praksis i tæt samarbejde mellem statslige myndigheder som Erhvervsfremmestyrelsen og tværkommunale erhvervshuse, der med deres placering 12 steder i landet antages at have forståelse for virksomhedernes lokale udfordringer, muligheder og forskelle.

Den direkte statslige erhvervsfremme, der løber op i 17 mia. kr. (2021), udfolder sig gennem en lang række ordninger, der er optaget på Finansloven. F.eks. tilskud til ”strategisk og udfordringsdrevet forskning”, teknologiske serviceinstitutter, Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, ”teknologiudvikling og innovation” og støtte til trykte nyhedsmedier og internetbaserede medier.

Over et utal af særordninger i skattesystemet ydes der årligt omkring 25 mia. kr. i erhvervsstøtte. Det er f.eks. lavere dieselafgift for lastbiler og busser, lavere ansættelse af grundværdi på produktionsjord, lempelser og fritagelse for energiafgift for jordbruget m.v. og diverse processer og afgiftsfritagelse for brændsler til skibe, færger og fiskere.

Den af EU finansierede erhvervsstøtte løber årligt op i omkring 11 mia. kr., heraf er den direkte landbrugsstøtte på godt 7 mia. kr.

Endelig betaler kommunerne omkring 1 mia. kr. til direkte erhvervsstøtte.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s