Er det Kina og Indien, der underminerer sanktionerne mod Ruslands olieeksport?

Olieprisen aug 22

Mens USA og Canada har indført en effektiv embargo på russisk olie og gas har EU-lande fortsat med at importere gas og olie fra Rusland. Alligevel har det især givet anledning til kritik, at Indien og Kina markant har øget importen af russisk olie.

Kina, der er verdens største råolieimportør, og Indien, der tredjestørst, tegner sig ifølge Reuters nu for godt 41 pct. af Ruslands samlede råolieeksport. Sidste år var andelen knap 22 pct.

Selvom Kina får russisk olie til en rabatpris 10 dollars lavere end prisen fra mellemøstlige leverandører, er Kinas råolieimport fra Rusland på det seneste faldet til 1,67 millioner bpd (tønder om dagen) fra et højdepunkt på knap 2 millioner bpd i maj 2022.

‎‎Der er også tegn på, at Indiens import af råolie fra Rusland har nået et højdepunkt med omkring 1,1 millioner bpd. Men det er stadig en femdobling af niveauet fra tidligere hvor importen i 2021 på intet tidspunkt oversteg 200.000 bpd.

‎‎I lande som Japan og Sydkorea har Rusland noteret faldende afsætning af olie, mens afsætningen i Nordkorea ikke kendes.

Ruslands olieeksport til Europa har siden invasionen i Ukraine været faldende, men ikke dramatisk. Inklusive Tyrkiet var Ruslands eksport til Europa i juli 2,15 millioner bpd, mens eksporten i februar – den sidste måned før virkningen af invasionen af Ukraine begyndte at mærkes – var på 2,99 millioner bpd.

‎Det overordnede billede, der tegner sig, er, at Rusland siden restriktionerne som følge af invasionen i Ukraine, stort set har været i stand til at øge sin råolieeksport til kunder i Asien, især Indien.

Udsigterne for olieprisen

Brent-prisen på olie ligger i slutningen af august 2022 på omkring 95 dollar pr. tønde. På højde med prisen på samme tid sidste år og langt under højdepunkterne umiddelbart efter Ruslands invasion i Ukraine.

Hvis forhandlingerne om at genetablere Iran-atomaftalen fra 2015 ender med at sanktioner mod Iran ophæves, vil olieudbuddet på verdensmarkedet øges. Olieprisens faldende tendens er dog især næret af truslen om recession i toneangivende økonomier samt omfanget af Covid-nedlukninger i Kina.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s