Den grønne omstillings krav til energiforsyningen i omstillingsfasen, til transmissionskapaciteten og til backup energiforsyning

klimaudfordringen

I en undersøgelse publiceret af Dept. of Civil and Environmental Engineering, Stanford University, Stanford, California 94305-4020, USA, vises det, at verden med kendt teknologi inden 2050 kan omstille energiforsyningen til 100 pct. fornybar energi (WWS wind-water-solar) uden black-outs og tab af forsyningssikkerhed og med en tilbagebetalingstid for investeringerne på 6 år.

Direktøren for elbørsen Nord Pool har den 17. august 2022 fastslået, at den forhastede grønne omstilling (fra fossil energi til vedvarende energi) er en hovedårsag til de nuværende høje strømpriser. I forbindelse med den grønne omstilling er det forsømt at erstatte fossil kraftproduktion med fornybar energi i tilstrækkeligt omfang. Samtidig er elforbruget øget i takt med elektrificeringen. Desuden er fornybar energi mere uforudsigelig. Det er derfor tvingende nødvendigt at øge produktionskapaciteten af fornybar energi og transmissionskapaciteten i infrastrukturen.

Mens vindkraften absolut har betydning i Nordeuropa og andre steder med de rette vindforhold, er det klart, at solenergi er fremtidens energikilde med kernekraft som den suverænt bedste løsning i omstillingsperioden og som backup energiforsyning.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s