Når Skatteministeriet selv skal sige det!

Skatteministeriet har med ansøgningsfrist den 14. august 2022 opslået stillingen som styrelsesdirektør for Medarbejder- og Kompetencestyrelsen.

Medarbejder- og Kompetencestyrelsen varetager statens arbejdsgiverfunktioner, og blandt andet vil der være centrale opgaver forbundet med at levere faglig og troværdig rådgivning af statens arbejdsgivere på det arbejds- og ansættelsesretlige område.

Det er således Medarbejder- og Kompetencestyrelsen, der skal behandle det videre forløb i personalesagerne for de 10 helt centrale embedsmænd, der fik kritik af Minkkommissionen – herunder Statsministeriets departementschef, Barbara Bertelsen.

Til at løfte disse opgaver har Medarbejder- og Kompetencestyrelsen brug for en direktør med solid ledelses- og forhandlingserfaring, dybdegående kendskab til den danske arbejdsmarkedsmodel og med god forståelse for arbejdet i en politisk styret organisation.

Den 18. juli 2022 meddelte Statsministeriet, at fordi den personalemæssige opfølgning på Minkkommissionens beretning i forhold til Statsministeriets departementschef ikke er afsluttet, og Medarbejder- og Kompetencestyrelsen således fortsat bistår statsministeren hermed, vil Statsministeriets departementschef og Statsministeriets medarbejdere i øvrigt ikke deltage i behandlingen af ansættelsen af en ny direktør for Medarbejder- og Kompetencestyrelsen.

Skatteministeriet benytter sagen til at reklamere for ministeriets fortjenester. I opslaget, der må være i strid med alle regler for god markedsføringsskik og anprisning hedder det:

Vi skaber fundamentet for finansieringen af den offentlige sektor

I Danmark, hvor den offentlige sektor er finansieret af skatter og afgifter, spiller skattesystemet og administrationen af området en nøglerolle. Det er en forudsætning for, at alle andre dele af det offentlige Danmark kan varetage deres kerneopgave. I Skatteministeriets departement er vi derfor med til at skabe rammerne og sætte retningen for et velfungerende skattesystem og en veldrevet skatteforvaltning, som der er tillid til. På den måde er vi med til at skabe fundamentet for finansieringen af den offentlige sektor i Danmark.”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s