Rasmus Prehn og politikeres troværdighed

Statsminister Mette Frederiksen hævder, hun ikke traf beslutningen om at aflive alle mink, og at hun ikke anede, at der var et hjemmelsproblem.

Klimaminister Dan Jørgensen fik tilføjet fem medforfattere på et læserbrev i Politiken, der intet anede om indlægget.

Daværende Udviklingsminister Rasmus Prehn skrev en journalist på et bilag efter en dyr middag i byen og fik den dækket som repræsentation, selvom journalisten intet kender til det pågældende arrangement. Siden har det vist sig, at den nuværende Fødevareministerens fiflerier har haft et væsentligt omfang. Selvom beløbene er små, og ministeren efterfølgende har tilbagebetalt det meste, er det “temmelig alvorligt” at “småsvindle med dokumenter” vurderer politisk kommentator Thomas Larsen. Andre kalder det mandatsvig.

Da artikler på stribe i 2008 afslørede rod i Lars Løkke Rasmussens bilag for taxakørsel, restaurantbesøg og besøg på kasino og diskotek, der var blevet betalt med skatteydernes penge i hans tid som minister og amtsborgmester Frederiksborg Amt, holdt Anders Fogh Rasmussen hånden over Lars Løkke, og sagen fik ikke dengang de store konsekvenser for Lars Løkke, men indtrykket af Løkke Rasmussen som en ”lille svindler” vil for altid klæbe til ham.

Anderledes var det, da trafikminister Arne Melchior fra Centrum Demokraterne i 1986 røg ind i en sag om bilagsrod, da Rigsrevisionen offentliggjorde en rapport, der viste, at der var rod i ministerens rejseafregninger og i bilagene i forbindelse med repræsentation i trafikministerens hjem.

Statsminister Poul Schlüter fandt ikke sagen særlig alvorlig, og han var fortørnet over, at Arne Melchior ikke havde modtaget den forventede bistand fra ministeriet til rettidig aflæggelse af rejseafregninger og dokumentationen af repræsentative udgifter.

Imidlertid gav partiejer Erhard Jacobsen og Mimi Jacobsen Melchior silkesnoren. Arne Melchior gik selv af som minister, og huskes for at cykle til afskedsaudiensen hos Dronningen på Amalienborg.

I Melchiors erindringer ”Gave og Opgave” fra 2002 lægger han ikke skjul på, at han opfattede behandlingen af ham som illoyal og kujonagtig. Melchiors bitterhed angik dels egne partifæller, men Melchior foragtede i særlig grad daværende departementschef i Ministeriet for Offentlige Arbejder, Jørgen Halck. Han kaldes ligeud for en stikker.

Inden Melchior-sagen var Ritt Bjerregaard blevet fyret i 1978 som undervisningsminister af daværende statsminister Anker Jørgensen, efter hun havde overnattet på Hotel Ritz i Paris og havde haft udgifter for 50.000 kroner. Der var imidlertid ikke rod i bilagene og Bjerregaard fandt udgifterne berettigede, og hun nægtede at betale tilbage.

Sagen om fødevareministerens misbrug af offentlige midler svækker Rasmus Prehns troværdighed, som i forvejen var svækket af hans inadækvate ledelse af Fødevareministeriet. Sagen rejser også spørgsmålet, om man i det hele taget kan stole på politikerne. På den måde er det en sag, som rækker langt udover Rasmus Prehn, fordi den bekræfter en udbredt opfattelse af, at politikere er sådan nogle, der bruger penge, de ikke er berettiget til.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s