Fiskeristyrelsens forvaltning af fiskeriområdet

Efter kritik af Fiskeristyrelsen i netmediet Fiskerforum.dk over den måde, Fiskerikontrollen havde henvendt sig for at undersøge, om de lovmæssige pinger var anbragt på garnene, efter de var sejlet i Kattegat for at fiske efter kulsøer, måtte Fiskeristyrelsen i marts 2022 svare for sig i Fiskeritidende.

Tidligere kritik

Balladen om fiskekvoter, der i august 2017 kostede Venstre-manden Esben Lunde Larsen posten som fiskeriminister, afslørede også svigt hos kontrol- og fiskeridirektør Anders Munk Jensen, der har haft plads i styrelsens direktion, samt en enhedschef i fiskerikontrollen.

Efter fyringen af Esben Lunde Larsen som fiskeriminister blev forvaltningen af fiskeriområdet henlagt til ligestillingsminister og minister for nordisk samarbejde, Karen Ellemann. Selve forvaltningen blev henlagt til en særlig forvaltning under Udenrigsministeriet, Fiskeristyrelsen.

Siden fiskeriministeriet blev nedlagt i 1995, har fiskeriområdet ellers været forvaltet sammen med landbrugs- og fødevareområdet, samt siden 2015 også miljøområdet.

Fødevare- og miljøministeriet er ikke uden egen skyld.

I april 2017 måtte daværende miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen stå skoleret overfor folketinget og undskylde i striden mellem ministeren og oppositionen, om hvilke oplysninger ministeren havde videregivet eller ikke videregivet i sagen omkring kvotekoncentration. Ministeren undlod at informere folketinget om en række forslag til, hvordan man kunne begrænse kvotekongernes monopol. Ministeren afviste, at der fandtes flere forslag, men det viste sig, at ministeriets fiskerifolk i Landbrugs- og Fiskeristyrelsen havde angivet hele 16 konkrete muligheder.

Allerede i begyndelsen af december 2016 begyndte situationen for Esben Lunde Larsen at blive uholdbar. Partierne uden om Regeringen indgik en aftale om fiskeriets fremtid – også kendt som Fiskeriaftalen. Siden er det kommet frem, hvordan ministerens egne embedsmænd i miljø- og fødevareministeriet lagde detaljerede planer for at modarbejde den fiskeriaftale, som et flertal i Folketinget uden om regeringen havde vedtaget.

Fyringen af Esben Lunde Larsen var – udover det betændte forhold til folketinget – af statsministeren begrundet med, at ifølge en kommende beretning fra Rigsrevisionen har ”forvaltningen af omsættelige fiskekvoter igennem en årrække ikke har været tilfredsstillende”.

Samtidig gav miljø- og fødevareministeriets daværende departementschef, Henrik Studsgaard, udtryk for, at sagen var udtryk for “helt almindelig politisk, taktisk og processuel rådgivning, som den foregår i et departement hver eneste dag”. Udtalelsen har næppe efterladt det indtryk, at fiskeriområdet fremover ville blive varetaget i overensstemmelse med Folketingets flertal.

Anders Munk Jensen                       

Nu er det jo ikke Henrik Studsgaard, der har haft den daglige føling med fiskeriområdet og dermed ansvaret for kvoteforvaltningen. Disse opgaver har været varetaget af en lidet charmerende, men snu embedsmand – Anders Munk Jensen.

Anders Munk Jensen har siddet tungt på stillingen som kontrol- og fiskeridirektør og chef for Landbrugs- og Fiskeristyrelsens godt 200 medarbejdere på fiskeriområdet.

Allerede som administrationschef i Fødevareministeriet under den indadvendte departementschef Poul Ottosen stod Anders Munk Jensen som administrationschef for implementeringen af en række brutale reorganiseringer i Fødevareministeriet. Da Ib Byrge Sørensen efter Poul Ottosens fyring blev departementschef, blev Anders Munk Jensen udnævnt til direktør for Fødevarestyrelsen – en stilling han var aldeles uegnet til.

Kostede Lars Barfoed ministerposten

I 2006 mente Pia Kjærsgaard ikke, at Lars Barfoed, Fødevare- og Forbrugerminister og ansvarlig for Fødevarestyrelsen, var en mand, befolkningen kunne have tillid til. Kort før jul sørgede hun for, at Lars Barfoed blev fyret som Familie- og Forbrugerminister.

Lars Barfoed var for så vidt ganske uskyldig, men fyringen skete efter måneder med kødskandaler, der regelmæssigt blev oprullet i pressen. Firma efter firma blev afsløret i at sælge gammelt kød og giftige hindbær. Fødevarestyrelsens fødevarekontrol, der er sat i verden for at forhindre den slags, klagede over regeringens besparelser, der gjorde det svært at føre ordentligt tilsyn med virksomhederne. Men især led styrelsen af eklatant mangel på ansvarlig ledelse.

Dansk Folkeparti påstod ikke, at Barfoed kunne gøres ansvarlig for kødskandalerne, men han blev kritiseret for ikke at følge med i, hvad Anders Munk Jensen foretog sig i Fødevarestyrelsen.

Sagerne resulterede efterfølgende i en rapport fra Rigsrevisionen, der konkluderede, at Lars Barfoed havde fejlet som minister, idet han både havde undladt at føre tilsyn med Fødevarekontrollen og havde undladt at informere Folketinget om problemerne.

Men hvem var den egentlige ansvarlige: Fødevarestyrelsens direktør Anders Munk Jensen!

Bytte gårde

Det var bare et spørgsmål om tid, før det – der stod lysende klart for Fødevarestyrelsen personale – også ville være almindelig kendt i Folketinget, og en fyring af Anders Munk Jensen på gråt papir ville være uundgåeligt.

Anders Munk Jensen er imidlertid en snu ræv, og inden den endelige og definitive afslutning af hans karriere kunne iværksættes, blev det i løbet af 2008 internt i Fødevareministeriet aftalt, at Fiskeridirektoratets direktør Esben Egede Rasmussen og Fødevarestyrelsens direktør Anders Munk Jensen byttede job per 1. januar 2009.

I 2011 blev Fiskeridirektoratet nedlagt og inkorporeret i den daværende NaturErhvervsstyrelse, der senere blev omdannet til Landbrugs- og Fiskeristyrelsen, hvor Anders Munk Jensen indtog direktørstillingen som kontrol- og fiskeridirektør og chef for styrelsens godt 200 medarbejdere på fiskeriområdet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s