Sri Lanka

Sri Lanka

Sri Lanka befinder sig i den værste økonomiske krise, siden landet fik sin uafhængighed fra Storbritannien den 4. februar 1948.

Der er mangel på mad, brændstof og medicin, og internationale medier er fyldt med billeder af voldsomme uroligheder i Colombo.

Det danske udenrigsministerium fraråder alle ikke-nødvendige rejser til Sri Lanka.

I månedsvis har Sri Lanka været i en økonomisk dødsspiral: En offentlig gældskrise, der først blev forværret af COVID-19 og derefter de forstyrrelser, der er fremkaldt af Ruslands invasion af Ukraine, har ført til mangel på mad, brændstof, madlavningsgas, medicin, kontanter og andre vigtige råvarer.

Ifølge en FN-undersøgelse har omkring 70 procent af de srilankanske husstande måttet skære ned på fødevareforbruget, hvor fødevarepriserne er steget med omkring 57 pct.

Rajapaksa-familiens centrale rolle i Sri Lanka.

I november 2019 kom Gotabaya Rajakpaksa til magten, og som præsident lagde han hurtigt samarbejdet med Den Internationale Valutafond, IMF, på is.

Dengang hed det sig, at Sri Lanka kunne selv, og fri fra IMF’s finanspolitiske spændetrøje kunne den nybagte præsident med sin bror, Mahinda Rajapaksa som premierminister og en anden bror, Basil Rajapaksa som finansminister, give los for øgede offentlige udgifter, hvilket sikrede hans parti en storsejr ved parlamentsvalget i 2020.

Timingen af den finanspolitiske lempelse, blot få måneder inden udbruddet af covid-19, kunne næsten ikke have været værre. Resultat blev, at underskuddet på statens budgetter de seneste 2 år har ligget på over 10 pct. af BNP, mens den offentlige gæld er eksploderet fra 93 pct. af BNP ved Rajakpaksas indsættelse til over 113 pct. ved udgangen af 2021.

Den 7. marts 2022 måtte centralbankens opgive fastkurspolitikken. På få dage faldt rupee’en med 31 pct. over for den amerikanske dollar.

Den voldsomme depreciering lægger yderligere pres på landet, da udlandsgælden, der skal tilbagebetales i dollars, vokser i tråd med faldet i rupee’en, samtidig med, at importen af olie og fødevarer også er blevet dyrere. Og efter to år, hvor seddelpressen har kørt på højtryk, vil inflationen, som allerede er på 15 pct. stige yderligere.

Kritikken af administrationen er hård, da den i forsøget på at afværge en statsbankerot og samtidig forsvare sin fastkurspolitik, på kun 2 år har formøblet det meste af landets valutareserve, der var på over 50 mia. kr. ved Rajakpaksas tiltrædelse, men nu er reduceret til knap 15 mia. kr. Det er et beløb, der knap nok kan dække landets import i én måned, og som er utilstrækkeligt til at servicere udlandsgælden, der årligt kræver over 40 mia. kr.

I maj 2022 kunne Sri Lanka da heller ikke klare sine betalingsforpligtelser, og for første gang i sin historie som selvstændig nation var Sri Lanka i realiteten bankerot.

Regeringen væltes

Stigende offentlig vrede og protester væltede premierminister Mahinda Rajapaksas regering i maj. Et forretningsministerium ledet af den kyndige veteranpolitiker, premierminister Ranil Wickremesinghe, forsøger at styre landet ud af sine problemer, herunder ved at anmode om hjælp fra regionale magter Indien og Kina og fra IMF.

Imens fortsætter krisen, og frygten nye voldelige sammenstød mellem sikkerhedsstyrker og almindelige, vrede civile stiger.

Rullende strømafbrydelser og lange køer ved tankstationer og flaskegasdepoter er nu en almindelig del af det daglige liv, ligesom skoler og kontorer har været lukket i et forsøg på at holde srilankanerne væk fra gaderne.

I sidste uge marcherede læger, sundhedspersonale, lærere og bankfolk i hovedstaden Colombo i protest mod manglen på den nødvendige benzin eller diesel til at udføre deres arbejde.

Dystre udsigter

Men vejen frem er fortsat dyster for et land, der ikke er i stand til at betale for sin import. Regeringen har tyet til temmelig desperate appeller: Den indførte en ordning for at give offentligt ansatte en ekstra fridag til at dyrke afgrøder i deres baghave, og tilbød også alle landets 1,5 millioner offentligt ansatte muligheden for at tage fem års ulønnet orlov, så de kunne finde beskæftigelse i udlandet, emigrere og sende tiltrængte pengeoverførsler hjem.

Køerne på paskontorerne er lange, og landets online ansøgningssystem har været overbelastet i månedsvis. De mest desperate forsøger at flygte med båd til nærliggende lande som Indien.

Analytikere har sammenlignet sammenbruddet af den srilankanske økonomi med det finansielle kaos i slutningen af 1990’erne i Sydøstasiens store økonomier. Andre advarer om, at Sri Lanka bliver til “Sydasiens Libanon”, gældsplaget og dysfunktionelt.

Ti dages forhandlinger, der begyndte 20. juni mellem landets midlertidige regering og embedsmænd fra Den Internationale Valutafond, IMF, om en potentiel redningspakke, blev afsluttet i sidste uge uden nogen løsning.

Sri Lankas problemer er på mange måder unikke for landets situation og selvforskyldte. Men landets totale sammenbrud er også uløseligt forbundet med en bredere, sammenflettet række af globale fænomener: Krigen i Ukraine har øget de globale fødevare- og energipriser og skubbet en i forvejen hård situation i Sri Lanka ud over kanten.

Om Sri Lanka

Ceylon var landets navn frem til 1972, hvor landets officielle navn blev ændret til Democratic Socialist Republic of Sri Lanka. Navnet Sri Lanka er afledt af sproget Sanskrit, hvor Lanka betyder ø og Sri betyder hellig eller strålende. Sri Lanka betyder derfor Hellig Ø.

Sri Lanka er godt halvanden gang større end Danmark, men med godt 22 millioner indbyggere har Sri Lanka en befolkningstæthed på 323 personer pr. km2. Til sammenligning har vi i Danmark en befolkningstæthed på 130 personer pr. km2.

Landets historie er præget af en konflikt mellem den singalesiske majoritet og den tamilske minoritet. Singaleserne udgør 74 pct. af landets befolkning, mens tamilerne udgør 26 pct.

I 1983 udviklede konflikten sig til en regulær borgerkrig med hundredvis af dræbte og sårede, og 100.000 berørte civile. Mere end 40.000 tamiler fra Sri Lanka emigrerede til den indiske delstat Tamil Nadu, og et stort antal flygtninge fortsatte til Europa. Krigen sluttede den 19. maj 2009.

Sri Lankas hovedstad er Sri Jayawardenapura Kotte – i daglig tale blot Kotte. Colombo er med 5,6 millioner indbyggere Sri Lankas største by og regnes også for landets kommercielle hovedstad eller handelscentrum.

Buddhisme er den største religion i Sri Lanka med hele 70 pct., og de fleste buddhister er Singalesere. Herefter følger Hinduisme med 12 pct., hvor den overvejende del er Tamiler. Islam er den tredjestørste religion med 10 pct., og de øvrige religioner, herunder Kristendom, udgør de resterende 8 pct.

One thought on “Sri Lanka

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s