Det har lange udsigter med en borgerlig regering

Priser i DK

I Danmark er 40 pct. af befolkningen på overførselsindkomst, 40 pct. er beskæftiget med forskellige former for offentlig virksomhed og bureaukrati, mens 40 pct. i de produktive erhverv, sikrer det økonomiske grundlag.

Demografien betyder, at udsigterne for en borgerlig regering er ringe. Der er simpelthen ikke vælgere og politikere nok til i dette land, der har interesse i at gennemføre en politik, der sikrer økonomisk vækst, national suverænitet, et troværdigt forsvar, maksimal frihed for den enkelt og som modererer statsmagtens indflydelse på den enkeltes tilværelse. Ethvert spørgsmål om verdens højeste skattetryk mødes med en gysen af de 60 pct. af befolkningen, der er afhængige af løn, ydelser eller overførsler fra de offentlige kasser.

Formynderstat

Danmark med Venstres og Konservatives fulde opbakning siden 1960’erne blevet en formynderstat, hvor den enkeltes liv er stærkt afhængig af statsmagtens dispositioner. Denne afhængighed skaber stærke loyalitetsbånd mellem det offentlige og den enkelte borger. Ikke bare i undervisnings-, social- og sundhedssektorerne, men også i medierne, der modtager store beløb i statsstøtte, og i erhvervslivet, der gør sig store anstrengelser for at støtte regeringens mærkesager.

Vi sælger gladeligt ud af vores suverænitet, vores selvbestemmelse og vores nationale og personlige frihed for at få sikkerhed, beskyttelse og tryghed i vores liv. Folkets ja til afskaffelse af forsvarsforbeholdet er det seneste eksempel på, at usikre og uselvstændige borgere først og fremmest vælger det sikre.

Udviklingen har været fremadskridende siden RVK-regeringen i slutningen af 1960’erne, men allerede i 2001 var det i realiteten slut med det borgerlige Danmark.

For at holde sammen på regeringsmagten måtte Anders Fogh Rasmussen i 2001 sammen med Dansk Folkeparti stjæle Socialdemokratiets socialpolitik, der i dag er den fælles standard for alle Folketingets toneangivende partier.

Alle partier har velfærd som topprioritet, og der udspiller sig en usund og decideret ulækker konkurrence mellem de borgerlige partier om hvem, der bedst kan sikre velfærden for unge, for gamle – ja faktisk for alle.

Og nu kommer Mette Frederiksen samtidig med Løkke Rasmussen og erklærer, at det bedste for Danmark er en samlingsregering ”hen over midten”.

Javel, men vil det sikre at der indføres et effektivt skattestop, genopretning af forsvaret, afskaffelse af den katastrofale iværksætterskat, tilbagerulning af den uretfærdige kommunalreform, afvikling af den idiotiske sundhedsplatform og genindførelsen af en effektiv og pålidelig ordensmagt?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s