Ramler verdensøkonomien efter sommerferien?

Mærsk motto

Økonomer advarer om, at det for USA og EU kan ende som i 2008, hvor krakket i Lehman Brothers satte finanskrisen i gang.

I bagklogskabens skarpe lys kunne finanskrisen forudses allerede i begyndelsen af 2007. Der var tegn på fundamentale problemer på det amerikanske boligmarked, der i en periode havde været overophedet. Huspriser begyndte at falde, realkreditlån blev ikke honoreret, og på markederne for pantebreve og realkreditlån var der indtrådt en afmatning i efterspørgslen efter andet end indiskutabelt sikre papirer.

Prisfaldene bredte sig til boligmarkederne over hele verden, og i begyndelsen af 2008 ramlede det for gamle og hæderkronede firma, Bear Stearns. Det 85-årige gamle firma kom i akut likviditetskrise 14. marts 2008 og blev tvunget til at optage et kriselån hos den amerikanske centralbank.

To dage senere blev selskabet tvangsovertaget af J.P. Morgan for to dollar pr. aktie. Kun tre måneder før dette skete, handledes den samme aktie til 93 dollar, og i årene forud var Bear Stearns tre gange blevet kåret som finanssektorens mest veldrevne selskab.

I de efterfølgende seks måneder af 2008 skiftede stemningen gradvist i den globale finanssektor, og den 15. september 2008 gik den gigantiske amerikanske finansinstitution – Lehman Brothers – konkurs, og den altomfattende finanskrise var en realitet.

Meget er ændret, men?

Meget er ændret siden 2008. Selvom ejendomsmarkerne har vist tegn på overophedning, er de fleste boligejere i dag mere polstrede end i 2007-08. Det må dog ikke overses, at forbrugertilliden i både USA og EU er historisk lav.

USA’s bruttonationalprodukt faldt i første kvartal af 2022, inflationen raser og renterne er stigende. Er USA (og dermed verdensøkonomien) på vej ind i en recession (defineres som negativ økonomisk vækst i mindst 2 kvartaler)?  Mange økonomer og f.eks. Bank of America tvivler på vi står over for en egentlig recession, men økonomisk står vi overfor store bump på vejen – ikke mindst som følge af at den amerikanske centralbank – Federal Reserve – vil stramme pengepolitikken.

Renternes optur har da også taget fart siden årsskiftet, og for danske boligejere betyder det, at der nu er fastforrentede lån til fire procent på hylderne, hvor der for kun et par år siden var lån til nul procent at få. Så sent som ved årsskiftet var den toneangivende rente på halvanden procent på fastforrentede lån.

For flekslånenes vedkommende er renterne også steget til de højeste niveauer i årevis, og det sætter sig direkte i den såkaldte boligbyrde – omkostningen ved at finansiere en ejerbolig. Den ligger nu i hovedstadsområdet og Nordsjælland på et højere niveau end gennemsnittet for de seneste 25 år.

Rente og inflation

Torsdag den 9. juni 2022 var der rentemøde i Den Europæiske Centralbank, ECB, og ECB forventer nu åbent, at renten vil blive sat op med et kvart procentpoint i juli og september. Samtidig tilkendegives det, at inflationen kan gøre det nødvendigt med en større renteforhøjelse i 3. kvartal.

Centralbankernes onde ånd er den stigende inflation. Mens de fleste centralbanker styrer mod en inflation på omkring 2 pct. er forbrugerpriserne i Danmark steget med over syv procent i maj i forhold til året før.

Der er ingen tegn på, at stigningerne i de danske forbrugerpriser er ved at ebbe ud. Tværtimod kan man godt forestille sig, at priserne på en række tjenesteydelser vil stige sammenlignet med sidste sommer, der fortsat var præget af restriktioner.

Udover krigen i Ukraine har presset på råvaremarkederne bidraget til inflationen. Desuden har der været forsyningsproblemer som følge af Corona-nedlukninger i Kina og flaskehalse, der har givet rekordhøje priser på transport af varer på verdenshavene.

Den Europæiske Centralbank (ECB) har opjusteret forventningerne til inflationen i euroområdet i år og næste år ganske markant. De danske inflationstal for maj betyder, at det samme vil ske i Danmark.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s