Husk at konsultere din mor, før du stemmer!

Afstemningen den 1.juni, hvor danskerne indbydes til at stemme JA til at ophæve det forsvarsforbehold, der har tjent os godt i 30 år, er udtryk for kynisme og opportunisme. Regeringen må dele ansvaret med Venstre, Konservative, Radikale og SF, men man har kynisk valgt at lægge afstemningen på et tidspunkt, hvor befolkningen følelsesmæssigt er berørt af Ukraine-krigen.

Men forsvarsforbeholdet har intet som helst med denne krig at gøre. Det er Nato, der støtter ukrainernes kamp mod Rusland, og det er Nato, der er garanten for vores sikkerhed. Statsministeren og udenrigsminister Jeppe Kofod har tidligere udtalt, at forbeholdet ikke er en hindring for at føre den udenrigs- og sikkerhedspolitik, vi ønsker. Den tidligere forsvarsminister har endog advaret mod at en ophævelse af forbeholdet kunne føre til en glidebane i en uønsket retning, hvor vi underlægges flertalsafgørelser og tvinges ind i missioner, der ikke er i dansk interesse.

Forsøget på at ophæve forbeholdet må derfor være drevet frem af ønsket om mere føderalisme, mere EU. Derfor er det sikrest at stemme nej, for et nej kan senere fortrydes. Det kan et ja ikke.

Hvad er det så fopr et militært samarbejde vi tvinges ind i, hvis vi siger JA den 1. juni? Frankrig, kommissionsformanden og andre taler om et militært samarbejde i EU, der er ”strategisk uafhængigt” af USA og Nato, og som kan garantere EU-landenes sikkerhed, hvis USA måtte svigte.

Foreløbig har forsvarsunionen kun præsteret nytteløse missioner i Afrika.

Rapporter om EU’s internationale missioner i de senere år giver et nedslående indtryk af, hvor velmenende, om end ineffektive og uprofessionelle, hvis ikke ligefrem kontraproduktive, de hidtidige missioner har været.

Der har været operationer i bl.a. Den Centralafrikanske Republik, Irak, i det palæstinensiske selvstyreområde, Mali, Libyen, Tchad og Somalia. Der har været tusindvis af udsendte, og missionerne har kostet mange milliarder euro. Men hvis interesser tjener de?

”Er du i tvivl, er det vigtigt at være opmærksom på, at et ja binder Danmark til den fælles, overnationale sikkerheds-og forsvarspolitik i EU, som sætter den danske befolkning uden for indflydelse fremover.”

Før du stemmer den 1. juni, skal du huske at spørge din mor, din hustru, din søster og din svigerinde om de syntes det er en god idé, at unge danske soldater skal sendes til Afrika og kæmpe for diffuse EU-interesser?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s