Prøver justitsministeren at løbe fra sit ansvar?

FE

Rigsadvokaten indstiller, at der rejses tiltale mod Claus Hjort Frederiksen for overtrædelse af straffelovens § 109 om uberettiget videregivelse af højt klassificerede oplysninger.

Men af Straffelovens særlige del fremgår det i 12. kapitel om ”Landsforræderi og andre forbrydelser mod statens selvstændighed og sikkerhed” af § 110 f:

”De i dette kapitel omhandlede forbrydelser er i alle tilfælde genstand for offentlig påtale, der sker efter justitsministerens påbud”.

Det ville derfor have været mere redeligt, hvis Justitsministeren havde invitere Folketingets partier for at rådføre sig med dem, om der skal rejses tiltale og i givet fald om processen for Folketingets stillingtagen til eventuel ophævelse af Claus Hjort Frederiksens parlamentariske immunitet.

https://www.justitsministeriet.dk/pressemeddelelse/rigsadvokaten-indstiller-tiltalerejsning-i-sagen-mod-claus-hjort-frederiksen/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s