Vores verden står og falder med USA og Nato

Faner soldaterforening

Vi skylder USA og Nato loyalitet og troskab, og hvis vi svigter, bliver det værst for os selv.

Den overilede beslutning om at sende forsvarsforbeholdet til folkeafstemning truer med smadre 30 års enighed om ikke at deltage i forsøgene på at etablere en forsvarsunion i EU uden militær effekt men med risiko for at kompromittere Nato-samarbejdet – og dermed den sande garant for Danmarks sikkerhed.

Trods regeringens og JA-partiernes skønmalerier, står Europa ikke stille, mens vi stemmer om forsvarsforbeholdet. Et overvældende flertal af politikere, der repræsenterer henholdsvis Parlamentet, Kommissionen og Rådet, har i Bruxelles netop stemt for dokumentet ”konklusionerne på konferencen om Europas fremtid”. Konferencen blev etableret i 2019 på initiativ af blandt andre den liberale Renew Europe-gruppe med deltagelse af Venstres Europa-parlamentsmedlemmer.

Dokumentet vil blive præsenteret på Europadagen den 9. maj, og uanset påstandene i den danske EU-debat, dokumenteres det nu, at der i Europa-Parlamentet og i Kommissionen er et overvældende flertal for en EU-hær, for EU’s Forenede Stater, flertalsafgørelser og definitiv afsked med EU’s vetoret.

På trods af regeringens og JA-partiernes benægtelser, hører vi hver dag nye krav fra unionstilhængere om mere kompetence til EU, om flertalsafgørelser under en fælles forsvarspolitik og om ”fælles væbnede styrker” i en EU-hær. Og målet: ”strategisk uafhængighed” af USA og Nato – er i lodret modstrid med danske interesser!

Mens DIIS og andre såkaldt uafhængige påstår, at vores allierede i Nato støtter unionstilhængernes pipe-dreams, er realiteten, at der i USA er stigende bekymring over EU’s fortsatte egne militære ambitioner, der kan svække Nato – puljen af kampklare styrker kan simpelthen blive for lille!

Grunden er den soleklare, at i den sidste ende kommer alle styrker fra den samme pulje af styrker og finansieres af det samme begrænsede budget, der for Danmarks vedkommende er helt utilstrækkeligt.

RV og SF er formentlig ligeglade med Nato, men hvordan S, V og K kan negligere hensynet til vores allierede i Nato, er helt uforståeligt?

Hvordan kan Venstre og Konservative stå model til, at vi skal investere flere penge i mere EU – i en diffus EU-bureaukratisk forsvarsunion, der næppe gør indtryk i Moskva, når vi først om 11 år er i stand til at betale det lovede kontingent til Nato?

Det bliver NEJ herfra!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s