Vi bør holde fast i Nato

Esbern Snare

Forsvarsminister Morten Bødskov, Venstres Jan E. Jørgensen og Europabevægelsens Stine Bosse agiterer for, at Danmark bør afskaffe forsvarsforbeholdet, så vi kan være med ”ved bordet – i hjertet af EU!”

Uanset Macrons tilkendegivelser, skal EU’s selvstændige militære ambitioner ikke ses som en trussel mod Nato. EU skal være et sikkerhedspolitisk supplement til Nato.

Samtidig garanterer Bødskov, Jørgensen og de øvrige sammensvorne, at vi aldrig får en EU-hær – EU’s militære dimension handler ikke om territorialforsvar. Det handler om militære missioner ude i verden.

Ser vi på de militære missioner, som forsvarsforbeholdet har sikret Danmark mod at bruge ressourcer på, er de fleste af dem foregået på det afrikanske kontinent og indeholder meget kritisable elementer. I Mali har vi dog selv været med under fransk kommando, og trænet kup-regeringens militær med det formål at bekæmpe jihadister.

Men i 2020 slog Malis hær flere civile end jihadister ihjel. I dag samarbejder de soldater vi har trænet med den russiske Wagner-gruppe, der er berygtet for menneskerettighedskrænkelser og uhyrlige overgreb.

Den slags missioner, har Danmark ingen interesse i at deltage i. Det er heller ikke militær indblanding i tidligere kolonier, der holder Putin væk fra europæiske lande.

Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS) konkluderede i 2019 i deres store rapport om forsvarsforbeholdet: ”Forbeholdet har ikke haft betydning for Danmarks territoriale sikkerhed”.

Danmarks territoriale sikkerhed har siden 1949 været forankret i Nato-alliancen. Det vil også være tilfældet uanset hvad vi stemmer den 1. juni 2022.

Partierne bag det nationale kompromis har allerede forpligtet sig til betydelige midler til forsvarsbudgettet. 18 mia. kr. ekstra årligt frem mod 2033, hvor Forsvaret derfra vil modtage 52 mia. kr. årligt.

Det vil næppe være tilstrækkeligt, og det er her vi skal placere de ressourcer vi kan finde. Problemet er, at hvis vi afskaffer forsvarsforbeholdet, skal Danmark medfinansiere EU’s militære missioner og samtidig vil EU’s militære kurs blive tegnet af større og mere indflydelsesrige stater som Frankrig.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s