Dansk energiteknologi mister markedsandele

Eksport af energiteknologi 2021

Den grønne dagsorden rykker på globalt plan, men der er sket en afkobling mellem den danske eksport af energiteknologi og de globale investeringer i grøn energi.

Paris-aftalen og mange internationale virksomheder har skruet op for de grønne ambitioner. Ifølge Det Internationale Energiagentur skal verden investere 2.000 mia. kr. i grøn energi om året, hvis vi skal leve op til 1,5 grader målsætning.

I EU er det aftalt, at 32 procent af EU’s energiforbrug skal dækkes af grøn energi i 2030. Hidtil har samme mål kun været på 27 procent.

Vigende markedsandele – eksporten af grøn energiteknologi stagnerer

DI Energi, Green Power Denmark, Energistyrelsen og Dansk Fjernvarme, har netop fremlagt beregninger over udviklingen i eksporten af energiteknologi.

I 2021 var Danmarks samlede eksport af energiteknologi og -services på 105,2 mia. kr. – omtrent det samme som i 2020, hvor eksporten blev opgjort til 105 mia. kr.

Til sammenligning steg den samlede danske vareeksport med 12,2 pct. fra 701,6 mia. kr. i 2020 til 787,2 mia. kr. i 2021.

Eksporten af energiteknologi udgjorde 11,3 pct. af den samlede danske vareeksport i 2021, hvilket er en tilbagegang sammenlignet med 2020 på 0,8 procentpoint.

Eksporten af energiservices udgjorde i 2021 16,1 mia. kr. mens den danske eksport af energiteknologi i 2021 op på 89,1 mia. kr. (efter et højdepunkt på 97,7 mia. kr. i 2019).

I eksportstatistikken skelnes mellem grøn energiteknologi og øvrig energiteknologi

Grøn energiteknologi dækker over to grønne erhvervsområder, som er defineret af Eurostat: 1) Udnyttelse af vedvarende energi – dvs. varer og teknologier forbundet med vindkraft (onshore og offshore), omdannelse af biomasse til bioenergi, jordvarme, bølgekraft og solenergi. 2) Bedre udnyttelse af energi – dvs. varer, teknologier forbundet med elbesparende teknologier, energistyring og -lagring, grønne transportløsninger, kraftvarmeteknologi, varmepumper osv.

Den øvrige energiteknologi omfatter primært energiteknologi knyttet til fossile brændsler, herunder offshore teknologi og produktionsteknologi til el. Desuden indgår teknologi knyttet til distribution og transmission af el, idet el fortsat overvejende produceres med fossile brændsler. Produktionsteknologi knyttet til vedvarende energi indgår i grøn energiteknologi.

Hvordan går det med eksporten af grøn energiteknologi?

Eksporten af den såkaldt grønne energiteknologi lå i flere år stabilt på omkring 70 mia. kr. om året, men faldt herefter (bortset fra 2019, hvor eksporten var helt oppe på 78,7 mia. kr.) I 2021 steg eksporten af grøn energiteknologi til 65,1 mia. kr. fra 63,3 mia. kr. i 2020. De grønne energiteknologier udgør således 73,1 pct. af eksporten af energiteknologi i 2021.

Kan stagnationen vendes?

Tilbagegangen i eksporten af grøn energiteknologi afholder gav anledning til, at tidligere Erhvervsminister Brian Mikkelsen nedsatte et såkaldt vækstteam for grøn energi- og miljøteknologi. Vækstteamet kom i 2019 med 10 konkrete anbefalinger til bedre rammevilkår for dansk erhvervsliv, når det gælder muligheder for at bruge den grønne omstilling og øget digitalisering til vækst og innovation.

Det var meningen, at de ti anbefalinger fra vækstteamet skulle sætte turbo på eksporten af grønne løsninger og sikre, at verdens grønne energiløsninger også i fremtiden er ”Made in Denmark”.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s