Dyrtidsreguleringens tilbagekomst

sommer-l-a-ring

Da Poul Schlüter og Firkløverregeringen den 10. september 1982 overtog regeringsmagten i Danmark, var det fordi den socialdemokratiske Anker Jørgensen-regering var kørt fast. Økonomerne i Finansministeriet var klar over, at det gjaldt om at få knækket forventningerne til en fortsat høj inflation, der var ødelæggende for danske arbejdspladsers konkurrenceevne og udgjorde baggrunden for renter på boliglån på omkring 20 pct. og behovet for stadige nedjusteringer af kursen på den danske krone.

Anker Jørgensen, der ikke turde gå imod forventningerne hos almindelige socialdemokratiske lønmodtagere og i fagbevægelsen, om at den automatiske dyrtidsregulering i al evighed ville holde dem skadesløse, gik af.

Tankegangen var at lade en borgerlig regering gennemføre de nødvendige økonomiske justeringer, men at en sådan regering hurtigt ville falde som følge af interne uenigheder.

Sådan gik det som bekendt ikke. Firkløverregeringen gjorde det nødvendige – afskaffede den automatiske dyrtidsregulering og tilkendegav at kronekursen lå fast.

Disse tiltag og nødvendige justeringer i de offentlige udgifter gav anledning til voldsomme demonstrationer på Christiansborg Slotsplads og protester mod regeringens ”sociale massegrav”. Alligevel lykkedes det Poul Schlüter at holde fast i regeringsmagten i mere end 10 år.

Indgrebene i den automatiske dyrtidsregulering i 1982, Kartoffelkuren og en række andre korrigerende indgreb fra skiftende regeringer i den danske økonomi, har sikret, at vi i næsten 40 år har haft styr på økonomien i Danmark.

Nu er Mette Frederiksen-regeringen i færd med at genindføre dyrtidsreguleringen. Ganske vist ikke til alle, men denne gang til lige præcis de vælgergrupper, hvis stemmer man gerne vil sikre.

Mette Frederiksen klar til at uddele 5.000 kr. til de 290.000 pensionister, der i forvejen modtager en såkaldt ældrecheck. Der er også en skattefri check til førtidspensionister og et øget kørselsfradrag.

Tidligere er der besluttet at kompensere lavindkomstfamilier, der rammes af de stigende naturgaspriser.

Finansieringen flagrer i den tynde luft, men ifølge Mette Frederiksen er der ikke problemer med at krænke budgetloven, fordi ”det er ansvarligt at have en underskudsfinansiering af nogle ekstraordinære indsatser«!

Nationalbanken har vurderet, at den nuværende høje inflation på 6,0 pct. vil falde igen senere på året. Pengeudpumpningen og den ekspansive finanspolitik vil imidlertid øge det efterspørgselspres, der ligger bag prisstigningerne og dermed yderligere bidrage til inflationen.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s