Uldne socialdemokrater

Dybvad Enhliste

Kaare Dybvad Bek, der selv har en fortid på den ekstreme venstrefløj, opfordrer den 4. april 2022 i Berlingske Tidende Enhedslisten til at anerkende Danmarks medlemskab af Nato og det kontingent, det kræver, og ved at tilslutte sig det styrkede militære samarbejde i Europa.

Når vi taler forsvar, har Socialdemokratiet altid været uklar.

Et flertal af partiets medlemmer har utvivlsomt siden 1949 støttet danske medlemskab af Nato. Alligevel kom vi under den kolde krig med partiets fodnote-politik i alvorlig tvivl om partiets Nato-loyalitet.

Hvad Dybvad mener med ”det styrkede militære samarbejde i Europa”, er ligeledes helt uklart.

Tænker Dybvad på det fælles nordiske forsvarssamarbejde i rammen af NORDEFCO (Nordic Defence Cooperation), som ud over Danmark består af Sverige, Norge, Finland og Island. Samarbejdet blev styrket i 2016 med de såkaldte ”Easy Access Declarations”, der giver lettere og øget adgang til landenes respektive territorier og baner vejen for fælles nordiske bidrag til missioner som for eksempel FN’s indsats i Afrika.

Eller tænker Dybvad på forsvarssamarbejdet Joint Expeditionary Force (JEF), der er ledet af Storbritannien og ellers består af medlemmerne Sverige, Norge, Finland, Estland, Letland, Litauen, Holland og Island. Danmark har deltaget siden 2004 og JEF-samarbejdet har siden 2018 fokuseret primært på sikkerhedsudfordringer i Østersøregionen, herunder Baltikum, det nordlige Atlanterhav og hav- og landområder omkring Norge, men koalitionen kan også påtage sig opgaver globalt.

Efter Brexit kunne enhver se, at et europæisk militært samarbejde uden Storbritannien (og Danmark ved Østersøen) var tæt på at være meningsløst. På initiativ af præsident Emmanuel Macron, der med djævelens vold og magt insisterede på etableringen af en uafhængig europæisk søjle i Nato-samarbejdet, blev en europæisk interventionsstyrke – European Intervention Initiative, EII eller E2I, etableret. EII omfatter 11 EU-medlemmer samt Norge og UK. Samarbejdet blev etableret af Danmark, Frankrig, Tyskland, Storbritannien, Italien, Spanien, Belgien, Portugal, Estland og Holland. Efterfølgende har Norge, Sverige og Finland tilsluttet sig.

NORDEFCO, JEF og EII ligger uden for EU og er et godt supplement til det indarbejdede Nato-samarbejde og det tætte, bilaterale samarbejde med UK og USA.

Dybvad skylder os at fortælle præcist, hvad det er for et styrket militært samarbejde i Europa, som Danmark bør involvere sig.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s