I EU er atomkraft og naturgas nødvendig i den grønne omstilling

klimaudfordringen

Både naturgas og atomenergi er nødvendige. Ellers kan Europa ikke gennemføre den grønne omstilling i de kommende år, mener EU-Kommissionen, som den 2. februar 2021 i Bruxelles har præsenteret en såkaldt Taxonomy Complementary Climate Delegated Act on climate change mitigation and adaptation covering certain gas and nuclear activities.

I forslaget klassificerer de to energiformer som del af den grønne omstilling.

 Udspillet kommer på et tidspunkt, hvor energipolitikken har fået markant større betydning i Europa. Ikke bare for den grønne omstilling, men også for mange landes forsyningssikkerhed.

Tyskland har besluttet at udfase atomkraft og kulfyring. I en overgangsperiode før energiforsyningen kan sikres med vedvarende energi, er Tyskland afhængig af naturgas, der udleder mindre CO2 end kul. Blandt andet har de tyske energiselskaber investeret i den omstridte gasledning Nord Stream 2, der skal levere russisk gas.

Frankrig får fortsat over 50 pct. af det samlede energiforbrug dækket fra atomkraftværker og har ingen planer om at opgive a-kraft.

Eurostat oplyser, at i 2020 tegnede elproduktionen fra a-kraft sig for omkring 25 pct. af den samlede strømproduktion i EU.

De 13 a-kraftlande havde ved begyndelsen af 2020 109 reaktorer i drift. I løbet af året blev 2 reaktorer i Frankrig og 1 reaktor i Sverige lukket.

I Frankrig står a-kraft for 67 pct. af al strømproduktion. I Slovakiet er andelen 54 pct. I Ungarn 46 pct. I Bulgarien 41 pct. I Belgien 39 pct. I Slovenien 38 pct. I Tjekkiet 37 pct. I Finland 34 pct. I Sverige 30 pct. I Spanien 22 pct. I Rumænien 11 pct., I Tyskland 11 pct. og i Holland 3 pct.

14 EU-medlemslande havde ikke a-kraftværker i 2020, men som følge af udveksling på det europæiske el-marked kan det ikke udelukkes, at der også i danske stikkontakter fra tid til anden er strøm produceret på et a-kraftværk.

EU-Kommissionen har været under pres for at lade de to energiformer spille en rolle i den grønne omstilling. Og det får de ifølge udspillet lov til. Men under bestemte vilkår, der skal hjælpe den grønne omstilling. Og målet er fortsat, at fremtidens energiformer skal være fossilfri.

Danmark har sammen med Sverige, Holland og Østrig været kritisk over for at lade fossil gas indgå. I et fælles brev lægger de fire lande vægt på at fossil gas ikke lever op til samme standard som andre grønne energiformer, når det gælder udledning af CO2.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s