Rentestigninger kan ramme fleks-lån nær dig!

Lagarde

Den Europæiske Centralbank (ECB) valgte på rentemødet torsdag den 3. februar 2022 at holde pengepolitikken uændret. De pengepolitiske rentesatser – renten ved bankens markedsoperationer, renten på udlån og renten på indlån – fastholdes på henholdsvis 0,00 pct., 0,25 pct. og -0,50 pct.

Bank of England

Samtidig har den britiske centralbank, Bank of England, annonceret, at den sætter den pengepolitiske rente op fra 0,25 procent til 0,50 procent.

Den amerikanske centralbank ventes fra marts successivt at sætte den pengepolitiske rente op fra de nuværende 0 – 0,25 pct. til måske 1,25 pct. ved begyndelsen af 2023.

Udsigt til renteforhøjelser i USA sætter Den Europæiske Centralbank under pres

Den amerikanske centralbanks FOMC (Federal Open Market Committee) holdt deres rentemøde for godt en uge siden. Resultatet blev offentliggjort med en pressemeddelelse og uddybet under en efterfølgende pressekonference med centralbankchef Jerome Powell.

Hvor De Europæiske Centralbank tager voldsomt hensyn til den økonomisk-politiske situation i Frankrig, Italien og andre sydeuropæiske lande i euro-zonen, er den amerikanske centralbank under Jerome Powell mere kølig. De forhåbninger, der var i visse børskredse om at centralbanken ville tage hensyn til at den seneste tids betragtelige fald i aktiekurserne, blev i hvert fald gjort fuldstændig til skamme.

Den amerikanske centralbank har alene fokus på den amerikanske økonomis velbefindende og de langsigtede målsætninger om fuld beskæftigelse og en inflation omkring 2 pct.

Renteforhøjelse i USA i marts 2022

I den øjeblikkelige situation fastholdes den pengepolitiske rente uændret på 0 – 0,25 pct., men det blev bebudet, at renteforhøjelser meget vel kunne komme på tale allerede fra marts.

På den efterfølgende pressekonference ville Powell ikke udelukke, at renten ville blive forhøjet, så den allerede ved udgangen af 2022 kunne være på 1 – 1,25 pct.

ECB under pres

Rentemødet i ECB forløb mere eller mindre som finansmarkederne havde forventet, men de amerikanske og britiske renteforhøjelser øger presset på ECB.

Rentestigninger i Europa kan hæmme økonomien og komme til at gøre ondt på boligejere med flekslån, påpeger flere økonomer.

Særligt mærkbart bliver det for alle dem, der netop står til at få ny rente på deres lån.

Det er især den vedvarende inflation, der med godt 5 pct. ligger noget over Den Europæiske Centralbanks målsætning om en rente på omkring 2 pct. der har betydning, men samtidig følger ECB opmærksomt signalerne fra den nye tyske regering og fra den franske præsidentvalgkamp.  

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s