DJØF, Bo Smith og offentlighedsloven

Skærmbillede 2022-01-26 11.43.09

Embedsmændenes fagforening, DJØF, og tidligere departementschef Bo Smith stiller gerne op og forsvarer de stramninger, der i 2013 blev indført i forhold til offentlighedsloven fra 1985.

Bo Smiths forsvar for det uforsvarlige bringer mindelser om Hafnia Holding. I 1992 iværksatte Den Danske Bank en ”redningsplan”, hvor man fik tillidsvækkende typer som tidligere departementschef og DONG-formand, Holger Lavesen, og tidligere adm. direktør for Finansieringsinstituttet for Industri og Håndværk og kendt som dansk erhvervslivs “redningsmand”, Olav Grue, til at være frontfigurer og lægge navn til en aktieemission.

Det lykkedes Den Danske Bank i juli 1992 at kradse 2 mia. kr. ind fra håbefulde investorer, herunder en lang række almindelige mennesker. Allerede den 19. august 1992 gik Hafnia Holding i betalingsstandsning og endelig konkurs i maj 1993.

Hafnia Holding åbenbarede en hidtil ukendt kynisme og skrupelløshed i den danske finansverden. En af dem, der blev ramt, var direktør i Københavns kommune, Bo Smith. Selvom det egentlig var i strid med placeringsreglerne, troede Bo Smith, at han gjorde kommunen en tjeneste ved at placere kommunens midler til en tilsyneladende gunstig forrentning i Hafnia Holding.

Bo Smith opnåede som følge af manglende rettidig omhu den ret sjældne ”ære” personligt at påføre skatteborgerne i København et tab på 200 mio. kr. i forbindelse med Hafnia Holdings konkurs.

Siden havde han ansvaret for den stort set nytteløse aktiveringsindsats, som arbejds- og beskæftigelsesministerierne har tilrettelagt for de arbejdsløse. Sluttelig blev han afskediget af daværende beskæftigelsesminister Mette Frederiksen.

Minsandten om ikke hans trofaste fagforening, DJØF, satte ham i spidsen for et udvalg, der skulle vurdere embedsmandsrollen. Det kom der heller ikke noget ud af.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s