Udsigt til renteforhøjelser i USA får aktiekurserne til at falde mens obligationsrenter og dollarkurs stiger

Federal Reserve building in Washington
The Federal Reserve building in Washington 

Efter 2-dages mødet i den amerikanske centralbanks FOMC (Federal Open Market Committee), blev bankens kommende pengepolitik onsdag den 26. januar 2022 kl. 20 (dansk tid – kl. 14 i USA) offentliggjort med en pressemeddelelse og uddybet under en efterfølgende pressekonference med centralbankchef Jerome Powell.

De forhåbninger, der var i visse børskredse om at centralbanken ville tage hensyn til at den seneste tids betragtelige fald i aktiekurserne, blev gjort fuldstændig til skamme.

Den amerikanske centralbank har øjnene stift rettet mod den amerikanske økonomis velbefindende og de langsigtede målsætninger om fuld beskæftigelse og en inflation omkring 2 pct.

Renteforhøjelse i marts 2022

I den øjeblikkelige situation fastholdes den pengepolitiske rente uændret på 0 – 0,25 pct., men det blev bebudet, at renteforhøjelser meget vel kunne komme på tale allerede fra marts.

På den efterfølgende pressekonference ville Powell ikke udelukke, at renten ville blive forhøjet, så den allerede ved udgangen af 2022 kunne være på 1 – 1,25 pct.

Reducerede opkøb af værdipapirer

Den amerikanske centralbank har i de sidste år støttet de finansielle markeder med enorme opkøb af statsobligationer og realkreditobligationer. Bankens beholdninger er i øjeblikket næsten på svimlende 9.000 mia. dollars. “The Committee decided to continue to reduce the monthly pace of it’s net asset purchases, bringing them to an end in early March”. Da banken vil fortsætte med at understøtte den amerikanske finanspolitik ved at opkøbe statsobligationer, betyder det storudsalg af private realkreditobligationer.

Faldende aktiekurser

Allerede under Powells pressekonference, hvor han blandt andet sagde: “There’s a risk that the high inflation we’re seeing will be prolonged, there’s a risk that it will move even higher. We have to be in a position with our monetary policy to address all of those plausible outcomes”, faldt aktiekurserne på Wall Street og obligationsrenterne steg, mens dollarkursen også begyndte at stige.

I lyset af den ganske høje inflation i USA på omkring 7 pct. havde markederne ventet stramninger i pengepolitikken, og nogle frygtede at centralbanken havde ventet for længe og at opbremsningen derfor ville blive ubehagelig brat:

Som en analytiker sagde: “The policy mistake we’re seeing play out is one where the Fed has allowed inflation to run too hot for too long and are now having to go hard to smash the breaks”.

Ny embedsperiode til Jerome Powell

Centralbankchef står foran en ny 4-årig embedsperiode. De første 4 år er gået med at styre den amerikanske økonomi igennem pandemien. I hans anden periode bliver hoveopgaven at undgå overophedning, men som det siges: ”Move too fast in tightening monetary policy, and the Fed kills the economic recovery. Go too slow, and inflation gets entrenched”.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s