Tvangsrenovering af offentlige og private bygninger kan udløse huslejeeksplosion

EU-direktiv energirenovering

40 procent af EU’s energiforbrug sker i bygninger, som også er årsag til 36 procent af unionens drivhusgasudledning.

For at nå EU’s klimamål, skal unionens bygningsmasse ifølge EU-Kommissionen være CO2-neutral i 2050.

Det kræver en forceret fremrykning af renoveringen af bygningsmassen.

Derfor foreslår Kommissionen som led i arbejdsprogrammet “Fit for 55” en revidering af det såkaldte EPDB-direktiv (Energy Performance of Buildings Directive).

Direktiv-forslaget

Det reviderede direktiv, der blev offentliggjort den 15. december 2021, skal godkendes af Europa-Parlamentet og medlemslandene. Hvis forslaget godkendes, vil det være lovpligtigt at opgradere de mindst energieffektive bygninger i hvert medlemsland inden 2033. De kontante krav om energirenovering indebærer, at de mindst energieffektive bygninger i hvert medlemsland skal energirenoveres, så de rykker mindst to energiklasser op inden 2033.

Allerede nu er der i Danmark energikrav, som skal overholdes, når man renoverer. Men ifølge det nye forslag fra EuropaKommissionen skal bygningsejere renovere deres bygninger indenfor de kommende 11 år – uanset om de havde planlagt det eller ej – hvis deres bygning hører til de mindst energieffektive.

Selv om den danske bygningsmasse i et europæisk perspektiv er relativ energieffektiv, så lægger EU-Kommissionen op til, at det er den samme andel af bygninger, der skal renoveres i alle medlemslande.

De mindst energieffektive bygninger skal opgraderes

De foreslåede nye minimumsstandarder for energimærker vil kræve, at de 15 procent mindst energieffektive bygninger i hver medlemsstat skal opgraderes.

Direktivforslaget indebærer, at der indføres et nyt fælleseuropæisk energimærke for bygninger. Skalaen skal stadig være fra A til G – men inddelingen skal ændres, så G svarer til de 15 procent mindst energieffektive bygninger, og A svarer til en nul-emissions-bygninger.

Bygninger, der på den nye skala har energimærke G og F, skal opgraderes, så de som minimum når op på energimærke F i 2027 og energimærke E i 2030. Hvis der er tale om boliger, vil kravene gælde for 2030 og 2033.

Udgifter for ejere og lejere

Direktivforslaget betyder, at mange danske bygningsejere pålægges store udgifter til renovering. Mindst 100.000 bygninger i Danmark er energimærket i de to dårligste klasser F og G. Det er ikke mindst kommuner, regioner og staten, der har den højeste andel af bygninger i de dårlige energiklasser, og ikke mindst vil kommunerne kunne se frem til udgifter til energirenovering.

Udgifterne til den EU-krævede energirenovering vil før eller siden blive overvæltet på lejerne. I Danmark er det påfaldende, at hverken Klimaministeriet eller Boligministeriet har tilkendegivet, hvad regeringen mener om forslaget. Ministerierne har endnu ikke forholdt sig til forslaget og konsekvenserne for danske lejere.

Europa-kommissionens forslag lægger imidlertid op til, at både EU og medlemsstaterne kan støtte renoveringerne for netop at undgå, at de får en social slagside. Ifølge en pressemeddelelse har EU afsat 150 mia. euro til formålet.

Lobbyorganisationer

Lobbyorganisationen Synergi har på vegne af medlemmer som Rockwool, Velux, Danfoss og Grundfos kæmpet indædt for krav til energieffektivesering. Formanden Bendt Bendtsen havde gerne set skrappere krav – at den dårligste del af bygningsmassen med F- og G-mærker opgraderes ikke kun til energimærke E, men til energimærke C.

Frygt for lejeeksplosion

I Tyskland er der en helt anden opmærksomhed på EU-Kommissionens forslag. Ifølge den tyske avis BILD frygter tyske lejere en “huslejeeksplosion” for helt almindelige mennesker som følge af det nye EU-direktiv.

Det er muligt, at renoveringer er godt for klimaet, men det er dårligt for pengepungen advarer lejerorganisationer og byggesagkyndige advarer i BILD. “Vi er truet af en massiv inflationsbølge,” siger topøkonomen Hans-Werner Sinn i BILD.

Eksperter advarer om en forestående lejeeksplosion. “Det er rigtigt at hæve byggestandarderne for fast ejendom for at beskytte klimaet,” sagde Axel Gedaschko, formand for den tyske sammenslutning af tyske bolig- og ejendomsselskaber (GDW), til BILD. Men EU’s forslag er “uklogt og foruroligende”, fortsatte Gedaschko. Årsagen er, at direktivet vil gennemtvinge renovering af millioner af huse i ét hug i de kommende år. Håndværkere har allerede travlt i dag. “Resultatet vil være, at byggepriserne vil eksplodere,” sagde Gedaschko fordi bygherrerne tvinges til at overbyde hinanden.

Lukas Siebenkotten fra den tyske lejerforening advarer også om “betydelige omkostninger” for udlejere. Han henviser til lovbestemmelser, som begrænser stigningen i huslejen. “Disse grænser skal konsekvent observeres og anvendes,” siger Siebenkotten og dermed ender noget af regningen hos udlejeren.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s