Udsigt til rentestigning i USA

Federal Reserve building in Washington

Efter møde i den amerikanske centralbanks FOMC-udvalg (Federal Open Market Committee) onsdag den 15. december 2021 blev det meddelt, at den amerikanske centralbanks rentesats ville blive fastholdt uændret på 0-procent. Finansmarkederne vurderer imidlertid, at den amerikanske centralbank i 2022 i lyset af den inflationære udvikling vil være parat til hele 3 renteforhøjelser.

Fra 1. januar 2022 vil centralbanken fortsætte sine støtteopkøb i markederne for værdipapirer men reducere opkøbene af statsobligationer med 20 mia.  dollars og realkreditobligationer med 10 mia. dollars.

Den amerikanske centralbank har især til opgave at sikre at inflationen og beskæftigelsen er under komntrol. Inflationen er i øjeblikket noget højere end målet på omkring 2 pct. Men samtidig er der også hensynet til beskæftigelsen: “With inflation having exceeded 2% for some time, the committee expects it will be appropriate to maintain this target range until labor market conditions have reached levels consistent with the committee’s assessments of maximum employment.”

Det betyder med andre ord, at hvis inflationen fortsætter på et højt niveau, og hvis arbejdsløsheden fortsat falder, er centralbanken parat til at rulle den ekspansive pengepolitik tilbage og hæve renteniveauet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s