Har Brexit haft betydning for minkskandalen?

img5749-1536576432-5.jpg

Det var ventet, at Storbritanniens udtræden af EU kunne få væsentlige konsekvenser for den danske fødevaresektor. Derfor besluttede Udenrigsministeriet og Miljø- og Fødevareministeriet i begyndelsen af 2020 at placere en statskonsulent på ambassaden i London fra den 1. august 2020.

Valget faldt på Fødevarestyrelsens erfarne direktør, Esben Egede Rasmussen.

Esben Egede Rasmussen fratrådte allerede i forsommeren 2020, og han blev pr. 1. august 2020 som direktør i Fødevarestyrelsen erstattet af Nikolaj Veje, der kom fra Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte. Forinden havde han været økonomidirektør i Politiet.

Esben Egede Rasmussen er scient.pol fra Aarhus Universitet, men havde 25 års erfaring fra Fødevareministeriet, heraf godt 3 år som direktør i Fiskeridirektoratet og 11 år som direktør i Fødevarestyrelsen.

Nikolaj Veje er en erfaren offentlig leder, men er uddannet cand.polit fra Københavns Universitet og havde ved sin tiltræden hverken veterinær eller juridisk baggrund.

Kunne Fødevarestyrelsen have forhindret minkskandalen?

Man kan ikke lade være med at tænke på, om det kaos og rod, der tilsyneladende herskede op til – og efter – regeringens ulovlige beslutning den 3. november 2020 om at aflive alle mink i Danmark, kunne være undgået?

Ville et erfarent modspil fra Fødevareministeriet til hysteriet hos Barbara Bertelsen, Per Okkels inkompetence og panikken hos Kåre Mølbak have ført til, at regeringen havde truffet lovlige beslutninger på et forsvarlige veterinært, sundhedsfagligt og juridisk grundlag?

Ville den løbende rådgivning fra en myndig og erfaren direktør for Fødevarestyrelsen trods alt have gjort indtryk på fødevareministeriets utilgiveligt passive departementschef, Henrik Studsgaard, og betydet, at han under regeringsmødet den 3. november 2020 havde rejst spørgsmålet om manglende hjemmel i forbindelse med beslutningen om at slå samtlige mink ned?

I granskningskommissionen har Henrik Studsgaard forklaret, at den drastiske regeringsbeslutning på ingen måde gav anledning til, at Studsgaard følte sig kaldet til at rejse et hjemmelsspørgsmål, som ellers i en lang periode og flere gange havde været nævnt i forskellige notater. “Det var ikke top of mind”, lød forklaringen.

Først efterfølgende fik Henrik Studsgaard den tanke at involvere Fødevareministeriets retschef, Paolo Perotti.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s