Statskonsulenter i den britiske udenrigstjeneste

Britiske landbrugsministerium

Den britiske regering har annonceret oprettelsen en række nye stillinger i den britiske udenrigstjeneste som led i bestræbelserne på at udvide markedsadgangen for britiske producenter og øge eksporten af fødevarer og drikkevarer, der havde en værdi på 27,7 mia. pund i 2020. Det britiske landbrugsmagasin Farmers Weekly beretter, at ud over stillinger i Kina, USA, Indien, Canada og Mexico skal de kommende statskonsulenter eller fødevareattacheer dække markeder i Golfen, Afrika, Sydamerika og Asien-Stillehavsområdet.

De eksisterende statskonsulenter eller fødevareattachéer i Kina og De Forenede Arabiske Emirater har haft succes med at fremme eksporten. Den britiske eksport af fødevarer og drikkevarer til De Forenede Arabiske Emirater havde i 2020 en værdi af 257 mio. pund.

Statskonsulenters positive effekt

Phil Hadley, direktør for Agriculture and Horticulture Development Board – AHDB, der repræsenterer landmænd og andre producenter, har udtalt, at  “AHDB i øjeblikket medfinansierer en landbrugsrådgiver på ambassaden i Bejing, der har spillet en væsentlig rolle i at støtte eksport af rødt kød og mejeriprodukter i hele regionen” og han tilføjer, at “AHDB ser frem til at fortsætte samarbejdet med regeringen og agroindustrien for at hjælpe med at sikre, at vi maksimerer det globale eksportpotentiale for vores produkter.”

Nick von Westenholz, der er direktør for National Farmers’ Union of England and Wales, NFU, har sagt, at de nye poster vil give UK en tiltrængt stemme i udlandet for at fremme britiske produkter: “NFU har gjort det klart, at disse ekstra ressource er afgørende, hvis vi skal konkurrere effektivt med landmænd og øge vores eksportmarkeder rundt om i verden. Vi håber at se endnu flere landbrugs- og fødevareattachéer udpeget i fremtiden, og i flere lande, som led i bestræbelserne på at ekspandere eksportmarkederne.”

George Eustice – Storbritanniens minister for miljø, fødevarer og landdistrikter – DEFRA, Department for Environment, Food and Rural Affairs – har udtalt, at regeringen ønsker, at folk i ind-og udland kommer til at ”stå i kø for at købe britiske varer”.

“Den annoncerede eksportstøtte vil gøre det muligt for vores landmænd og fødevare- og drikkevareproducenter at drage fordel af nye muligheder og vise flaget for britiske produkter rundt om i verden.”

I februar annoncerede det britiske Department for International Trade svarende til Eksportrådet i Danmark, at der var afsat midler til en “Open Doors” kampagne for at give den britiske fødevareeksport et skub. Der var mulighed for praktisk hjælp til landmænd og producenter, herunder særlige eksport masterclasses og et nyt mentorprogram, for at hjælpe vordende eksportører til at bevæge sig ud på de internationale markeder.

Danske statskonsulenter

Frem til Eksportrådets oprettelse i 2000 havde Landbrugsministeriet (og senere Fiskeriministeriet) på relevante ambassader på de største eksportmarkeder udstationeret landbrugs- og fiskeriråder (statskonsulenter), der varetog danske eksport- og veterinære interesser.

Da Eksportrådet blev oprettet som Danmarks Eksportråd i 2000 blev det statslige eksportfremmearbejde, herunder statskonsulenttjenesten, samlet i en enstrenget organisation, hvor de danske repræsentationer (ambassader, generalkonsulater og handelskontorer) over hele verden indgår som en del af Danmarks officielle eksportfremmeindsats.

Der er fortsat udsendt statskonsulenter på fødevareområdet til de danske ambassader i en række strategisk vigtige lande uden for EU som for eksempel USA, Kina og Japan.

Storbritanniens udtræden af EU ventes at få væsentlige konsekvenser for den danske fødevaresektor. Derfor har der siden den 1. august 2020 været placeret en statskonsulent på ambassaden i London.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s