Nordsø-aftalen og de stigende energi-priser

Dan Jørgensen4

Folketinget har torsdag den 2. december 2021 vedtaget aftalen om et stop for al olie- og gasproduktion i Nordsøen i 2050.

Aftalen blev indgået i starten af december sidste år imellem regeringen, De Radikale, SF, Venstre, Dansk Folkeparti og De Konservative.

Rammevilkår ligger fast frem til 2050

Parterne bag aftalen er enige om, at rammevilkårene nu ligger helt fast frem til 2050. Partierne blev dengang også enige om at opgive den planlagte 8. udbudsrunde, og licensrunderne er fortid. Selskaberne kan dog fortsat få nye licenser efter reglerne om minirunder og naboblok-princippet frem til 2050.

Nordsø-aftalen slår dermed fast, at Nordsøens ressourcer skal udnyttes de kommende årtier, hvor vi fortsat har brug for olie og gas. Den grønne omstilling bliver langvarig, og hverken teknologien eller kapaciteten er i dag tilstrækkelig til, at olie og gas kan udfases her og nu.

Aftalen slår dermed fast, at Nordsøens ressourcer skal udnyttes de kommende årtier, hvor vi fortsat har brug for olie og gas. Af debatten kan man tro, at vi er næsten i mål med den grønne omstilling, men virkeligheden er, at vi har brug for olie og gas de næste mange år.

Import af naturgas

I øjeblikket strømmer russisk gas ind i Danmark. Det sker, fordi Tyra-feltet er under genopbygning, og dermed er der midlertidigt sat stop for mere end 90 pct. af den naturgas, der løber til Danmark fra felterne i Nordsøen.

Vi bruger meget naturgas i Danmark. Helt nøjagtigt 15 pct. af vores energiforbrug kommer fra naturgas. Gassen fra Rusland er derfor et godt eksempel på, at vi ikke holder op med at bruge gas (eller olie for den sags skyld), fordi vi holder op med at producere det.

I Danmark får vi i dag dækket godt halvdelen af vores energiforbrug af olie og gas – den andel er langt større i Europa og den øvrige del af verden. Det ser ikke meget anderledes ud i 2030.

Hvis vi ikke i Danmark producerer olie og gas selv, kommer vi til at importere det – fra Mellemøsten, fra Rusland og fra Norge.

Reform af energimarkederne i EU?

Samtidig med at det danske Folketing vedtog loven om stop for al olie- og gasproduktion i Nordsøen i 2050 mødtes EU’s energiministre torsdag den 2. december for at drøfte de ekstremt høje gas- og elpriser. ‎

‎Gaspriserne steg kraftigt i efteråret på grund af lave lagerniveauer, høj global efterspørgsel og hurtig økonomisk genopretning. ‎

Frankrig presser på for reformer

Forud for Energiministermødet havde Frankrig på vegne af en koalition af lande udarbejdet et memorandum, der anbefalede en markedsreform til at imødegå de høje og uretfærdige elpriser.

Sådan som energimarkederne er indrettet i dag, er det gasprisen, der også angiver prisniveauet for elektricitet. Det opfattes i Frankrig, hvor elforsyningen i væsentligt omfang er baseret på atomkraft, som helt urimeligt. Spanien, Italien, Grækenland og Rumænien tilsluttede sig krav om reformer, der i højere grad beskyttede forbrugerne.

Den uofficielle koalition har skitseret reformer med sigte på at afkoble prisen på elektricitet fra prisen på gas, ligesom landene agiterede for at fælles gaskøb ville øge EU-landenes forhandlingsstyrke og beskytte mod markedsudsving.

EU-Kommissionen har hidtil modstået reformpresset og henvist til den værktøjskasse af nationale foranstaltninger – herunder skattefradrag og subsidier, der står til medlemslandenes disposition. Kommissionen har også henvist til ‎det EU-agentur, der er ansvarligt for at føre tilsyn med det indre marked, har konkluderet, at der ikke er ” indikationer eller beviser for systematisk manipulerende adfærd eller insiderhandel” på engrosmarkederne for elektricitet.

Tyskland, Irland, Nederlandene, Danmark og andre lande gentog også deres modstand mod markedsreformer og prislofter. ‎

Frankrig og Spanien blev dog ikke ganske overbevist og erklærede på mødet, at det nuværende energimarked måske ikke er “fremtidssikret”, og opfordrede til nye debatter om reformer i april 2022. ‎

Ifølge Dan Jørgensen er Danmark mindre hårdt ramt

Efter EU-mødet advarede klimaminister Dan Jørgensen mod reformer af EU’s energimarked.

”Det er klart, at alle lande er pressede af høje priser. Det afspejler sig i debatten. Der er nogle, der argumenterer for, at EU bør gå hårdere til værks og altså ændre nogle forskellige reguleringer og regler. Og så er der heldigvis flertallet, hvor Danmark er iblandt, som siger, at vi ikke skal lave midlertidige fiksfakserier, som kan få permanente skadelige konsekvenser for at løse et midlertidigt problem” siger Dan Jørgensen.

Klimaministeren fortæller ifølge Ritzau, at han blandt andet bruger Danmark som eksempel, når han vil overbevise skeptikere om, at mere grøn omstilling er vejen frem.

For Danmark er mindre hårdt ramt af de stigende priser, fordi vi er relativt langt med den grønne omstilling, mener Dan Jørgensen.

Det er ikke et billede, den almindelige dansker kan genkende.

I Danmark betyder de stigende energipriser, at mange familier må se frem til at den samlede elregning i 2021 stiger kraftigt i forhold til 2020. Mange familier må påregne en stigning på mere end 30 pct. og dermed en ekstraregning på 1.000 kr. eller mere.

Højeste priser i EU

Allerede før de seneste prisstigninger havde Danmark sammen med Tyskland de højeste elpriser i EU. I andet halvår af 2019 blev de højeste elpriser for husholdninger (inklusive skatter, afgifter og moms) i EU ifølge eurostat registreret i Tyskland (0,2924 EUR pr. kWh), Danmark (0,2873 EUR pr. kWh) og Belgien (0,2860 EUR pr. kWh).

Gennemsnitsprisen i EU-27 var i andet halvår af 2019 på 0,2160 EUR pr. kWh. De laveste elpriser var i Bulgarien (0,0958 EUR pr. kWh), Ungarn (0,1097 EUR pr. kWh) og Litauen (0,1254 EUR pr. kWh). Elprisen for husholdninger i Danmark var mere end tre gange så høj som i Bulgarien.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s