Den nye tyske regerings landbrugspolitik

Cem Özdemir

Den 55-årige Cem Özdemir fra partiet De Grønne ser ud til at blive ny landbrugsminister i Tyskland. Ved en digital urafstemning i partiet De Grønne blev der peget på Özdemir som arvtager for den hidtidige landbrugsminister, Julie Klöckner, fra CDU, som har haft posten i tre år.

I et interview med Stuttgarter Zeitung har Cem Özdemir løftet sløret for hans overordnede tanker for den kommende ministerpost.

Dyrevelfærd

Den kommende landbrugsminister i Tyskland varsler et opgør med det, han kalder det ”industrielle fabrikslandbrug”.

Han vil ifølge interviewet have særligt fokus på høj dyrevelfærd (i modsætning til det “industrielle fabrikslandbrug”, der sælger dyr som discount!), miljø og klima.

Økologi

Af regeringsgrundlaget for den nye tyske regering bestående af SPD, Bündnis 90/Die Grünen og FDP fremgår, at den nye tyske i landbrugspolitikken vil fokusere på at begrænse den økologiske krise, som det fortsatte tab af biodiversitet udgør. Regeringen vil derfor begrænse brugen af ​​pesticider og i det hele taget sikre et diversificeret og mangfoldigt landbrug til fordel for dyrevelfærd, miljø- og klima. Økologisk landbrug skal fremmes, og målet er at 30 pct. af landbruget er økologisk i 2030.

Med henblik på dette mål vil der blive afsat flere midler det føderale økologiske landbrugsprogram og jordbrugets forskningsmidler skal i højere grad målrettes forskning i økologisk jordbrug, som i den fremtidige strategi vil omfatte alle dele af den økologiske værdikæde.

Pesticider

Den integrerede bekæmpelse af skadedyr skal styrkes, og midlerne til forskning og videreudvikling af den nationale handlingsplan skal øges.

Plantebeskyttelsen bør tilrettelægges på en sådan måde, at bivirkninger for miljø, sundhed og konsekvenserne for biodiversiteten minimeres i lighed med de eksisterende regler for brug af pesticider i naturreservater. Godkendelsen af ​​plantebeskyttelsesmidler skal være gennemsigtig og juridisk sikret i henhold til videnskabelige kriterier, eksisterende huller i EU-regler skal lukkes, og godkendelsesprocedurerne skal gå hurtigere.

Slut med Round Up

Regeringen vil fjerne glyphosat (Round Up) fra markedet inden udgangen af ​​2023.

Forædling af klimaresistente plantesorter skal støttes og rammebetingelser for udvikling af nye sorter skal fremmes gennem øget gennemsigtighed om avlsmetoder og modelprojekter som f.eks. crowd-breeding.

EU’s landbrugspolitik

Om den fælles europæiske landbrugspolitik, CAP (Gemeinsamen Agrarpolitik GAP) vil den tyske regering sikre, at de nationale planer lever op ikke kun til kravene om indkomstskabelse, men også til skærpede krav om miljø- og klimabeskyttelse.

Den nuværende indretning af CAP’en skal revideres senest midt i programperioden, og den tyske regering vil arbejde på at sikre, at justerede målkrav og at CAP’en videreudvikles fra 2027 og frem således, at de direkte betalinger i højere grad er knyttet til opfyldelse af klima- og miljøkrav.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s